Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Ναός της Αθηνάς (Συρακούσες) (8 Θέματα)

Άποψη του Καθεδρικού ναού των Συρακουσών. Ο ναός αυτός ανεγέρθη πάνω στον Ναό της Αθηνάς.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού της Αθηνάς στις Συρακούσες, πάνω στον οποίο ανεγέρθη ο Καθεδρικός Ναός της πόλης.

περισσότερα


Αναπαράσταση της πρόσοψης του Ναού της Αθηνάς στις Συρακούσες. H δωρική κιονοστοιχία του ναού αυτού είναι σήμερα τμήμα του Καθεδρικού Ναού της πόλης.

περισσότερα


Τομή του πρόναου και του εξωτερικού περιστυλίου του Ναού της Αθηνάς στις Συρακούσες. Η δωρική κιονοστοιχία του ναού είναι σήμερα τμήμα του Καθεδρικού Ναού της πόλης.

περισσότερα


Ναός της Αθηνάς στις Συρακούσες (σήμερα τμήμα του Καθεδρικού ναού της πόλης): Εικ. 1. Καθ'ύψος τομή τμήματος του θριγκού του εξωτερικού περιστυλίου. Εικ. 2. 'Οψη στυλοβάτη, κίονα, κιονοκράνου και τμήματος γωνιακού θριγκού του εξωτερικού περιστύλιου.

περισσότερα


Ναός της Αθηνάς στις Συρακούσες (σήμερα τμήμα του Καθεδρικού ναού): Εικ. 1. Σχέδιο στυλοβάτη, βάσης κίονα, κίονα, κιονοκράνου και επιστυλίου του εξωτερικού περιστύλιου. Εικ. 2. Σχέδιο του εχίνου, του τραχήλου και του διάκοσμου κίονα. Εικ. 3. Καθ'ύψος τομή του θριγκού στη γωνία.

περισσότερα


Χάρτης των Συρακουσών στον οποίο σημειώνονται ορισμένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής. Στη θέση (1) αναπαράσταση του Ναού της Αθηνάς.

περισσότερα


1. Άποψη του εξωτερικού περιστυλίου του ναού της Αθηνάς στις Συρακούσες, σήμερα τμήμα του καθεδρικού ναού της πόλης. 2. Η κρήνη Αρέθουσα στις Συρακούσες.

περισσότερα