Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ναός της Ομόνοιας (Ακράγαντας) (11 Θέματα)

Ο Ναός της Ομόνοιας στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Άποψη του Ακράγαντα της Σικελίας. Διακρίνονται ο Ναός της Ομόνοιας και της Ήρας.

περισσότερα


Άποψη από τα νοτιοδυτικά του Ναού της Ομόνοιας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού της Ομόνοιας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα


Η πρόσοψη του Ναού της Ομόνοιας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα


Τομή ανάμεσα στον πρόναο και το εξωτερικό περιστύλιου του Ναού της Ομόνοιας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα


Ναός της Ομόνοιας στον Ακράγαντα της Σικελίας: Όψη τμήματος γωνιακού θριγκού, κιονοκράνου, κίονα και στυλοβάτη του εξωτερικού περιστυλίου. Άνοψη των σταγόνων του θριγκού. Κάτοψη τριγλύφου.

περισσότερα


Ναός της Ομόνοιας στον Ακράγαντα της Σικελίας: Εικ. 1. Σχέδιο κιονοκράνου με λεπτομερή μέτρηση του εχίνου. Εικ. 2. (?) Εικ. 3. Σχέδιο τμήματος του θριγκού στη γωνία. Εικ. 4. Σχέδιο των κιονοκράνων του πρόναου και του περιστυλίου. Εικ. 5. Κάθετη τομή των βαθμίδων.

περισσότερα


Ναός της Ομόνοιας στον Ακράγαντα της Σικελίας: Σχέδιο γωνιακού θριγκού, παραστάδας και κριπίδας πρόναου πρόναου και οπισθόδομου. Εικ. 1. Καθ' ύψος τομή του θριγκού στη γωνία. Εικ. 2. Κάτοψη των τριγλύφων του πρόναου και του οπισθόδομου.

περισσότερα


Κάτοψη και αναπαράσταση της πρόσοψης του Ναού του Ολυμπίου Διός ή Ολύμπιον στον Ακράγαντα της Σικελίας. Ο συγγραφέας αντιπαραθέτει επίσης τον ναό με τον Ναό της Ομόνοιας.

περισσότερα


Άποψη των ερειπίων του Ναού του Ασκληπιού στον Ακράγαντα της Σικελίας. Στο βάθος διακρίνεται ο Ναός της Ομόνοιας.

περισσότερα