Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ναός της Ήρας (Ακράγαντας) (10 Θέματα)

Ο ναός της Ήρας στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Ο Ναός της Ήρας στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Ο Ναός της Ήρας στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Άποψη του Ακράγαντα της Σικελίας. Διακρίνονται ο Ναός της Ομόνοιας και της Ήρας.

περισσότερα


Άποψη του Ναού της Ήρας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού της Ήρας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα


Ναός της Ήρας στον Ακράγαντα της Σικελίας: Όψη κρηπίδας, στυλοβάτη, κίονα, κιονοκράνου και του τμήματος του θριγκού στη γωνία του εξωτερικού περιστυλίου. Καθ' ύψος τομή τριγλύφου στη γωνία. Κάτοψη τριγλύφου.

περισσότερα


Ναός της Ήρας στον Ακράγαντα: Εικ. 1. Σχέδιο του κιονοκράνου με λεπτομερή μέτρηση του εχίνου. Εικ. 2. Σχέδιο και λεπτομερής μέτρηση τραχήλου κιονοκράνου. Εικ. 3. Σχέδιο των βαθμίδων. Εικ. 4. Κάτοψη των ερειπίων του Ναού του Ασκληπιού.

περισσότερα


Η πρόσοψη του Ναού της Ήρας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα


Άποψη του Ναού της Ήρας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα