Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ακράγαντας (Agrigento) (48 Θέματα)

Ο ναός της Ήρας στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Ο Ναός των Διοσκούρων στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Ο Ναός του Ηρακλή στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Ο Ναός της Ομόνοιας στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Ο Ναός της Ήρας στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Ο Ναός της Ήρας στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Ο πρόναος του Ναού της Ομόνοιας στην Ακράγαντα.

περισσότερα


Ο δωρικός Ναός στην Έγεστα.

περισσότερα


Ο Ναός της Ήρας (Ναός Ε) στον Σελινούντα.

περισσότερα


Ο Ναός της Ήρας (Ναός Ε) στον Σελινούντα.

περισσότερα


Έμβλημα του Ακράγαντα από ανάγλυφο σε εκκλησία στα περίχωρα της πόλης.

περισσότερα


Σελίδα τίτλου Α΄μέρους. Τετράδραχμο από τον Ακράγαντα, στον εμπροσθότυπο παριστάνεται η Σκύλλα.

περισσότερα


Κατόψεις του Ναού του Δία και του Ναού του Ηρακλή στον Ακράγαντα και χάρτης του αρχαιολογικού χώρου.

περισσότερα


Άτλας από τον Nαό του Δία στον Ακράγαντα και φανταστική εικαστική σύνθεση με αρχαιότητες.

περισσότερα


Κάτοψη του Nαού του Δία στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Φανταστική αναπαράσταση της πρόσοψης του Nαού του Δία στον Ακράγαντα. Διακρίνονται, στα αριστερά ο Ναός της Ομόνοιας και στα δεξιά ο Ναός της Αθηνάς.

περισσότερα


Εγκάρσια τομή του Nαού του Δία στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Κατά μήκος τομή του Ναού του Δία στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Η εξωτερική κιονοστοιχία του Ναού του Δία στον Ακράγαντα. Εικ. 1: Όψη κρηπίδας, βάσης κίονα, κίονα, κιονοκράνων και θριγκού. Εικ. 2: Τομή της κρηπίδας, βάσης κίονα, κίονα και θριγκού. Εικ. 5: Κάτοψη κίονα.

περισσότερα


Η πεσσοστοιχία στον σηκό του Ναού του Δία στον Ακράγαντα. Όψη και τομή πεσσών με τα αγάλματα των Ατλάντων.

περισσότερα


Άποψη των ερειπίων του Ναού του Δία στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Όψεις, τομές, κατόψεις αρχιτεκτονικών μελών από τα ερείπια του Ναού του Δία στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Η πρόσοψη και η κάτοψη του Ναού του Ηρακλή στον Ακράγαντα. Όψη κιόνων και θριγκού. Τομή γείσου.

περισσότερα


Χάρτης του κόλπου και του λιμανιού του Ακράγαντα, στη Σικελία και άποψη της πόλης.

περισσότερα


Άποψη του Ακράγαντα της Σικελίας. Διακρίνονται ο Ναός της Ομόνοιας και της Ήρας.

περισσότερα


Άποψη του Ναού της Ήρας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού της Ήρας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα


Ναός της Ήρας στον Ακράγαντα της Σικελίας: Όψη κρηπίδας, στυλοβάτη, κίονα, κιονοκράνου και του τμήματος του θριγκού στη γωνία του εξωτερικού περιστυλίου. Καθ' ύψος τομή τριγλύφου στη γωνία. Κάτοψη τριγλύφου.

περισσότερα


Ναός της Ήρας στον Ακράγαντα: Εικ. 1. Σχέδιο του κιονοκράνου με λεπτομερή μέτρηση του εχίνου. Εικ. 2. Σχέδιο και λεπτομερής μέτρηση τραχήλου κιονοκράνου. Εικ. 3. Σχέδιο των βαθμίδων. Εικ. 4. Κάτοψη των ερειπίων του Ναού του Ασκληπιού.

περισσότερα


Η πρόσοψη του Ναού της Ήρας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα