Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Σαύρες (4 Θέματα)

Εικ. 2 A, B: Όψεις φιδιού του είδους Έρυξ (Eryx jaculus), υποείδους Eryx jaculus turcica, από το νησί Πολύαιγος στις Κυκλάδες. Εικ. 1: Σαύρα του είδους λιακόνι ή Χαλκίδης ο οσελοτωτός (Chalcides ocellatus).

περισσότερα


Σαύρες από την Αίγυπτο και την περιοχή της Μεσοποταμίας. Εικ. 1: Ραβδωτή σαύρα από την Αίγυπτο (Trachylepis vittata ή Scincus vittatus). Εικ. 2: Σαύρα του είδους Trapellus agilis ή Agama agilis από τα περίχωρα της Βαγδάτης. Εικ. 3: Σαύρα του είδους Trapelus ruderatus ή Agama ruderata από τα περίχωρα της Βαγδάτης.

περισσότερα


Εικ. 1: Σαύρα του γένους των Αγαμιδών, που βρέθηκε κοντά στο Ισπαχάν. Εικ. 2: Σκορπιός από το Καχάν της Περσίας. Δαγκάνες (aa) Σιαγόνες (bb) (cc) Οφθαλμοί (dd) Οφθαλμοί Εικ. 3, 4, 5, 6: Αρθρόποδα του γένους των γαλεωδών. Απεικόνιση των σιαγόνων (a).

περισσότερα


Σαύρα απο την περιοχή του Καϊρου. Ψάρι του Νείλου που αποκαλούνταν στα ελληνικά «φλασκοψάρι», πιθανώς καλκάνι.

περισσότερα