Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ναός της Αθηνάς Νίκης (Ακρόπολη) (35 Θέματα)

Ο ναός της Αθηνάς Νίκης στην Αθήνα. ADELPHUS, i.e. Johann Adolph Meulich. Die Türckisch Chronica von irem Vrsprung anefang und Regiment bisz vff dise Zeit sampt yre kriegen und streyten mit den christen begangen... Στρασβούργο, Martin Flach, M.CCCC.XIII [=1513].

περισσότερα


Η «σανδαλίζουσα» Νίκη, από το θωράκιο του ναού της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη (Μουσείο Ακρόπολης). POUQUEVILLE, François-Charles-Hugues-Laurent. Grèce. Παρίσι, Firmin Didot, MDCCCXXXV [=1835].

περισσότερα


Ο Ναός της Αθηνάς Νίκης από τα βορειοανατολικά.

περισσότερα


Έλικας ιωνικού κιονοκράνου από τον Ναό της Αθηνάς Νίκης.

περισσότερα


Η Ακρόπολη.

περισσότερα


Ο Ναός της Αθηνάς Νίκης.

περισσότερα


Κάτοψη του ναού της Αθηνάς Νίκης.

περισσότερα


Άνοψη της οροφής του ναού της Αθηνάς Νίκης.

περισσότερα


Ο ναός της Αθηνάς Νίκης.

περισσότερα


Η ζωφόρος του Ναού της Αθηνάς Νίκης, στην Ακρόπολη.

περισσότερα


Η ζωφόρος του ναού της Αθηνάς Νίκης, στην Ακρόπολη.

περισσότερα


Η σανδαλίζουσα Νίκη από το θωράκιο του ναού της Αθηνάς Νίκης, στην Ακρόπολη.

περισσότερα


Προπύλαια, γενική άποψη.

περισσότερα


Ο ναός της Αθηνάς Νίκης.

περισσότερα


Τα Προπύλαια και ο Ναός της Αθηνάς Νίκης.

περισσότερα


Τα Προπύλαια και ο Ναός της Αθηνάς Νίκης.

περισσότερα


Ανάγλυφο της Σανδαλίζουσας Νίκης από το θωράκιο του ναού της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη (Μουσείο Ακρόπολης).

περισσότερα


Εικ. 1. Όψη παραστάδας και θριγκού του ναού της Αθηνάς Νίκης. Εικ. 2. Τομή τμήματος παραστάδας, επικράνου και θριγκού του ίδιου ναού.

περισσότερα


Εικ. 1. Τομή τοιχοβάτη, παραστάδας και θριγκού του ναού της Αθηνάς Νίκης. Εικ. 2. Όψη τοιχοβάτη, παραστάδας και θριγκού του ίδιου ναού.

περισσότερα


Ζωφόρος του ναού της Αθηνάς Νίκης με παράσταση μάχης Ελλήνων και Περσών.

περισσότερα


Ζωφόρος του ναού της Αθηνάς Νίκης με παράσταση Αμαζονομαχίας.

περισσότερα


Εικ.1: Εσωτερικά γείσα του επιστυλίου των Προπυλαίων του Παρθενώνα. Εικ. 2: Επίκρανο παραστάδας. 3: Πεσσόκρανο από τον ναό της Αθηνάς Νίκης.

περισσότερα


Κάτοψη του βράχου της Ακρόπολης με τα μνημεία του.

περισσότερα


Άποψη τμήματος των Προπυλαίων της Ακρόπολης και του Ναού της Αθηνάς Νίκης. Στο πρώτο επίπεδο διακρίνεται το βάθρο του Αγρίππα ενώ στο βάθος ο Ναός του Ηφαίστου στην Αρχαία Αγορά.

περισσότερα


Θραύσμα από τη δυτική ζωφόρο του Ναού της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη.

περισσότερα


Ο ναός της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη της Αθήνας.

περισσότερα


Ο ναός της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη των Αθηνών. Στο βάθος διακρίνονται ο λόφος των Μουσών με το μνημείο του Φιλοπάππου, η Αίγινα και τα βουνά της Αργολίδας.

περισσότερα


Ο Ναός της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη.

περισσότερα


Λεπτομέρειες από τη δυτική ζωφόρο του ναού της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη: Σκηνή μάχης μεταξύ Ελλήνων και στρατού από την Ανατολή. Πιθανότατα πρόκειται για τη μάχη του Μαραθώνα.

περισσότερα


Ανάγλυφο της Σανδαλίζουσας Νίκης από το θωράκιο του ναού της Αθηνάς Νίκης (σήμερα στο Μουσείο της Ακρόπολης).

περισσότερα