Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Ναός του Ολυμπίου Διός (Ολυμπία) (24 Θέματα)

Αναπαράσταση της ανατολικής όψης του Ναού του Διός στην Αρχαία Ολυμπία.

περισσότερα


Φανταστική απεικόνιση του εσωτερικού του Ναού του Δία στην αρχαία Ολυμπία.

περισσότερα


Ο χώρος των ανασκαφών στην Ολυμπία.

περισσότερα


Φανταστική απεικόνιση της Ολυμπίας όπως θα ήταν στην αρχαιότητα, βασισμένη στα σχέδια του γερμανού φιλολόγου και αρχαιοδίφη Φρίντριχ Βίλχελμ φον Τιρς, ή Ειρηναίου Θείρσιου.

περισσότερα


Ολυμπιακοί αγώνες (φανταστική απεικόνιση).

περισσότερα


Φανταστική απεικόνιση του εσωτερικού του Ναού του Δία στην Ολυμπία, με το χρυσελεφάντινο άγαλμα του θεού που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Φειδίας.

περισσότερα


Τοπογραφικός χάρτης του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ολυμπίας, με κάτοψεις του Ναού του Δία και του εργαστηρίου του Φειδία.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού του Ολυμπίου Διός στα 1829, όταν επισκέφθηκε τον χώρο η Γαλλική Επιστημονική Αποστολή.

περισσότερα


Κάτοψη τμήματος του πρόναου του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία. Σχεδιαστική αποκατάσταση του ελληνιστικού ψηφιδωτού δαπέδου με τους τρίτωνες, που βρίσκεται στον πρόναο του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση του ελληνιστικού ψηφιδωτού δαπέδου με τους τρίτωνες, που βρίσκεται στον πρόναο του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση της πρόσοψης του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση της εισόδου του πρόναου του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία. Στις μετόπες οι Άθλοι του Ηρακλή.

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, Ολυμπία: Σχεδιαστική αποκατάσταση του σηκού με το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός.

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, Ολυμπία: Επάνω: Σχεδιαστική αποκατάσταση και τομή κατά μήκος. Κάτω: Τομή κατά μήκος των ερειπίων (1829).

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, Ολυμπία: Επάνω: Σχεδιαστική αποκατάσταση της βόρειας και νότιας πλευράς του ναού. Κάτω: Τομή κατά μήκος των ερειπίων στη βόρεια και νότια πλευρά του ναού (1829).

περισσότερα


Σχεδιαστικές αποκαταστάσεις και τομές καθ' ύψος αρχιτεκτονικών μελών του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία: Κίονες, κιονόκρανα, βάσεις κιόνων, επίκρανο παραστάδας (εικ. 4), κρηπίδα (εικ. 9).

περισσότερα


Σχεδιαστικές αποκαταστάσεις, τομές καθ' ύψος και ανόψεις αρχιτεκτονικών μελών από τον πρόναο και την οροφή του Ναού του Ολυμπίου Διός στην αρχαία Ολυμπία.

περισσότερα


Θραύσματα από τον γλυπτό διάκοσμο του Νααύ του Ολυμπίου Διός στην αρχαία Ολυμπία.

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, Ολυμπία: Αρχαιότητες και θραύσματα από τις μετόπες του πρόναου, στις οποίες απεικονίζονταν οι Άθλοι του Ηρακλή.

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, αρχαία Ολυμπία: Θραύσματα από τις μετόπες του πρόναου στις οποίες απεικονίζονταν οι Άθλοι του Ηρακλή.

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, αρχαία Ολυμπία: Θραύσματα από τις μετόπες του πρόναου, στις οποίες απεικονίζονταν οι Άθλοι του Ηρακλή.

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, αρχαία Ολυμπία: Θραύσματα από τις μετόπες του πρόναου, στις οποίες απεικονίζονταν οι Άθλοι του Ηρακλή.

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, αρχαία Ολυμπία: Θραύσματα από τις μετόπες του πρόναου, στις οποίες απεικονίζονταν οι Άθλοι του Ηρακλή.

περισσότερα