Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Αγία Σοφία (Θεσσαλονίκη) (8 Θέματα)

Κάτοψη του ισογείου της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.

περισσότερα


Κάτοψη του υπερώου της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.

περισσότερα


Όψη της κόγχης και της εισόδου της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.

περισσότερα


Τομή της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.

περισσότερα


Κιονόκρανα της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.

περισσότερα


Ψηφιδωτά του τρούλλου της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.

περισσότερα


Ψηφιδωτά του τρούλλου της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.

περισσότερα


Η Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά στα 1891.

περισσότερα