Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Τροία (94 Θέματα)

Χάρτης του Ελλησπόντου, της Θρακικής Χερσονήσου και τμήματος της Τρωάδας.

περισσότερα


Χάρτης της βορειοδυτικής Μικράς Ασίας με τοποθεσίες όπου ίσως βρισκόταν η Τροία.

περισσότερα


Ανάγλυφο από το Σίγειο (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Τοπίο στην Τροία.

περισσότερα


Οι λεγόμενοι τύμβοι του Αίαντα και του Πατρόκλου στην Τροία.

περισσότερα


Το δυτικό τμήμα της ελλησποντικής Φρυγίας.

περισσότερα


Άποψη των Δαρδανελίων.

περισσότερα


Χάρτης της Λέσβου και των ακτών της Μικράς Ασίας.

περισσότερα


Ερείπια στην Τρωάδα.

περισσότερα


Ερείπια στην Τρωάδα.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής της Τροίας.

περισσότερα


Η κοιλάδα του Σιμόεντος ποταμού στην περιοχή της Τροίας.

περισσότερα


Χάρτης της πεδιάδας της Τροίας.

περισσότερα


Χάρτης όπου απεικονίζεται το βασίλειο του Πριάμου.

περισσότερα


Δακτυλιόλιθοι με σκηνές από τον Τρωϊκό Πόλεμο.

περισσότερα


Χάρτης της Τρωάδας ο οποίος περιλαμβάνει την περιοχή από το ακρωτήριο Σίγειο ως το όρος Γάργαρος.

περισσότερα


Χάρτης της Τρωάδας που σχεδιάστηκε το 1786 και το 1787.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής του Πινάρ Μπασί το οποίο ο Σουαζέλ Γκουφιέ (Choiseul-Gouffier) ταύτισε με το αρχαίο Ίλιο.

περισσότερα


Τομή της περιοχής του Πινάρ Μπασί το οποίο ο Σουαζέλ Γκουφιέ (Choiseul-Gouffier) ταύτισε με το αρχαίο Ίλιο.

περισσότερα


Άποψη της περιοχής του Πινάρ Μπασί, το οποίο ο Σουαζέλ Γκουφιέ (Choiseul-Gouffier) ταύτισε με το αρχαίο Ίλιο.

περισσότερα


Πηγές των ψυχρών πηγών του Σκάμανδρου.

περισσότερα


Πηγές των θερμών πηγών του Σκάμανδρου.

περισσότερα


Άποψη της κορυφής του Γαργάρου της Ίδης και των πηγών του ποταμού Σιμόεντα.

περισσότερα


Ο λεγόμενος τύμβος του Αίαντα.

περισσότερα


Ο λεγόμενος τύμβος του Αχιλλέα.

περισσότερα


Ο λεγόμενος τύμβος του Φαιστού.

περισσότερα


Ο λεγόμενος τύμβος του Πατρόκλου.

περισσότερα


Η πεδιάδα του ποταμού Σιμόεντα στη Μικρά Ασία.

περισσότερα


Ευρήματα από τον λεγόμενο τύμβο του Φαιστού.

περισσότερα


Άποψη της περιοχής της Τρωάδας από το ακρωτήριο Σίγειο ως τον λεγόμενο τάφο του Ίλλου.

περισσότερα