Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Κάστρο Κιλίτ Μπαχίρ (Kilitbahir Kalesi) (34 Θέματα)

Άποψη της Σηστού με το λιμάνι.

περισσότερα


Χάρτης του Ελλησπόντου με σχέδια των κάστρων Κιλίτ Μπαχίρ και Σουλτανιγιέ.

περισσότερα


Οχυρά στα Δαρδανέλια.

περισσότερα


Τα οχυρά των Δαρδανελίων: Τα παλαιότερα οχυρό στην ευρωπαϊκή (42) και στην ασιατική (43) ακτή, Κιλίτ Μπαχίρ και Σουλτανιγιέ αντιστοίχως, και τα νεότερα οχυρά στην ευρωπαϊκή (44) και στην ασιατική (45) ακτή.

περισσότερα


Τα Κάστρα των Δαρδανελίων. Στα δεξιά το Κάστρο Κιλίτ Μπαχίρ και στα αριστερά το Κάστρο Σουλτανιγίε.

περισσότερα


Όψη και τομή των Κάστρων Σουλτανιγιέ (επάνω) και Κιλίτ Μπαχίρ (κάτω) στην ασιατική και την ευρωπαϊκή ακτή του Ελλησπόντου.

περισσότερα


Άποψη του Κάστρου Κιλίτ Μπαχίρ στα Δαρδανέλια.

περισσότερα


Άποψη των στενών των Δαρδανελίων και της Προποντίδας. Στο πρώτο επίπεδο διακρίνονται τα νέα Κάστρα της Ευρώπης και της Ασίας, τα οποία δεν σώζονται σήμερα, καθώς επίσης και τα φρούρια Σουλτανιγίε και Κιλίτ Μπαχίρ στην ευρωπαϊκή και ασιατική ακτή αντίστοιχα. Στο βάθος διακρίνεται η Κωνσταντινούπολη και ο Όλυμπος της Βιθυνίας, όρος στα νότια της Προύσας.

περισσότερα


Τα φρούρια των Δαρδανελλίων.

περισσότερα


Τα φρούρια των Δαρδανελλίων.

περισσότερα


Τα φρούρια των Δαρδανελλίων.

περισσότερα


Άποψη του Ελλησπόντου και της Προποντίδας.

περισσότερα


Τα Κάστρα Σουλτανιγιέ (αριστερά) και Κιλίτ Μπαχίρ (δεξιά) στην ευρωπαϊκή και ασιατική ακτή Δαρδανελίων.

περισσότερα


Άποψη των Δαρδανελίων. Στο δεξιά, στην ευρωπαϊκή ακτή, διακρίνεται το Κάστρο Κιλίτ Μπαχίρ, ενώ στα αριστερά, στην ασιατική ακτή, το Κάστρο Σουλτανιγίε.

περισσότερα


Άποψη του Κάστρου Κιλίτ-μπαχίρ στην ευρωπαϊκή ακτή των Δαρδανελίων.

περισσότερα


Άποψη των Στενών των Δαρδανελίων. Στο πρώτο επίπεδο διακρίνεται το Κάστρο Κιλίτ Μπαχίρ, και στο βάθος το Κάστρο Σουλτανιγίε.

περισσότερα


Άποψη του κάστρου Σουλτανιγιέ στην ανατολική ακτή του Ελλησπόντου. Άποψη του κάστρου Κιλίτ Μπαχίρ στην ευρωπαϊκή ακτή του Ελλησπόντου.

περισσότερα


Άποψη του κάστρου Κιλίτ Μπαχίρ στην ευρωπαϊκή ακτή του Ελλησπόντου.

περισσότερα


Άποψη της Αβύδου στην ασιατική ακτή του Ελλησπόντου με το φρούριο Κιλίτ Μπαχίρ.

περισσότερα


Άποψη των Δαρδανελίων. Στο πρώτο επίπεδο τα Νέα Φρούρια, τα οποία δεν σώζονται σήμερα, και στο βάθος τα κάστρα Κιλίτ Μπαχίρ και Σουλτανιγίε, στην ευρωπαϊκή και ασιατική ακτή αντιστοίχως.

περισσότερα


Άποψη των κάστρων Κιλίτ Μπαχίρ και Σουλτανιγιέ στην ευρωπαϊκή και ασιατική ακτή των Δαρδανελίων αντιστοίχως.

περισσότερα


Άποψη των κάστρων Κιλίτ Μπαχίρ (δεξιά) και Σουλτανιγιέ (αριστερά) στην ευρωπαϊκή και ασιατική ακτή των Δαρδανελίων αντιστοίχως.

περισσότερα


Άποψη των κάστρων Κιλίτ Μπαχίρ (αριστερά) και Σουλτανιγιέ (δεξιά) στην ευρωπαϊκή και ασιατική ακτή των Δαρδανελίων αντιστοίχως.

περισσότερα


Άποψη των κάστρων Κιλίτ Μπαχίρ (δεξιά) και Σουλτανιγιέ (αριστερά) στην ευρωπαϊκή και ασιατική ακτή των Δαρδανελίων αντιστοίχως.

περισσότερα


Άποψη των κάστρων Κιλίτ Μπαχίρ (αριστερά) και Σουλτανιγιέ (δεξιά) στην ευρωπαϊκή και ασιατική ακτή των Δαρδανελίων αντιστοίχως.

περισσότερα


Άποψη των κάστρων Κιλίτ Μπαχίρ (δεξιά) και Σουλτανιγιέ (αριστερά) στην ευρωπαϊκή και ασιατική ακτή των Δαρδανελίων αντιστοίχως.

περισσότερα


Το ατμόπλοιο Αρκάδι, σύμβολο της Κρητικής Επανάστασης, ρυμουλκείται από τουρκικά (οθωμανικά) πολεμικά πλοία προς την Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Άποψη των στενών των Δαρδανελίων και της Προποντίδας. Στο πρώτο επίπεδο διακρίνονται τα νέα Κάστρα της Ευρώπης και της Ασίας, τα οποία δεν σώζονται σήμερα, καθώς επίσης και τα φρούρια Σουλτανιγίε και Κιλίτ Μπαχίρ στην ευρωπαϊκή και ασιατική ακτή αντίστοιχα. Στο βάθος διακρίνεται η Κωνσταντινούπολη και ο Όλυμπος της Βιθυνίας, όρος στα νότια της Προύσας.

περισσότερα


Άποψη των στενών των Δαρδανελίων με τα φρούρια Σουλτανιγίε και Κιλίτ Μπαχίρ στην ευρωπαϊκή και ασιατική ακτή αντίστοιχα.

περισσότερα


Το κάστρο Κιλίτ Μπαχίρ στην ασιατική ακτή των Δαρδανελίων.

περισσότερα