Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Επτά Εκκλησίες της Αποκάλυψης (39 Θέματα)

Χάρτης της Μικρά Ασίας με την διαδρομή του ταξιδιώτη στις Επτά Εκκλησιές της Αποκάλυψης.

περισσότερα


Επιγραφές από την περιοχή του Ντενιζλί.

περισσότερα


Επιγραφή από τα Θυάτειρα.

περισσότερα


Επιγραφή από τα Θυάτειρα.

περισσότερα


Επιγραφή από τα Θυάτειρα.

περισσότερα


Επιγραφή από τα Θυάτειρα.

περισσότερα


Επιγραφή από τη Σμύρνη.

περισσότερα


Επιγραφή από την Έφεσο.

περισσότερα


Επιγραφή από την Πέργαμο.

περισσότερα


Επιγραφή από τη Λαοδίκεια.

περισσότερα


Επιγραφή από τη Φιλαδέλφεια.

περισσότερα


Επιγραφές από τη Μίλητο.

περισσότερα


Αρχαία νομίσματα από τα Θυάτειρα (1), τη Σμύρνη (2), την Έφεσο (3), την Πέργαμο (4) τη Λαοδίκεια (5), τη Φιλαδέλφεια (6), τις Σάρδεις (7) και τη Μαγνησία (8).

περισσότερα


Χάρτης τμήματος της Μικράς Ασίας, όπου σημειώνονται οι θέσεις των Επτά Εκκλησιών της Αποκάλυψης. Ως Επτά Εκκλησίες της Αποκάλυψης καλούνται στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στο βιβλίο "Αποκάλυψη του Ιωάννη", οι επτά πρώιμες χριστιανικές εκκλησίες - κοινότητες στη δυτική Μικρά Ασία.

περισσότερα


Άποψη της πόλης και του λιμανιού της Σμύρνης. Στο βάθος διακρίνεται το Κάστρο Πάγος.

περισσότερα


Άποψη της Περγάμου στη Μικρά Ασία. Στο βάθος διακρίνεται η Ακρόπολη της Περγάμου.

περισσότερα


Τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πέργαμο.

περισσότερα


Ερείπια αρχαίου ναού, πιθανότατα του Ναού της Αφροδίτης, στις Σάρδεις στη Μικρά Ασία.

περισσότερα


Άποψη των Θυατείρων στη Μικρά Ασία.

περισσότερα


Άποψη της Φιλαδελφείας στη Μικρά Ασία.

περισσότερα


Ρωμαϊκή πύλη στην Έφεσο. Στο βάθος διακρίνεται το Κάστρο του Σελτζούκ, πόλη δίπλα στην αρχαία Έφεσο.

περισσότερα


Οι αναβαθμίδες από πέτρωμα τραβερνίτη στο Παμούκαλε.

περισσότερα


Χάρτης της αρχαίας Ιεράπολης.

περισσότερα


Άποψη της παλαίστρας στην αρχαία Ιεράπολη.

περισσότερα


Ταφικά μνημεία στη νεκρόπολη της Ιεράπολης.

περισσότερα


Άποψη του αμφιθεάτρου της Ιεράπολης. Στο πρώτο επίπεδο, ερείπια μιας στοάς.

περισσότερα


Άποψη του Ρωμαϊκού Θεάτρου της Ιεράπολης.

περισσότερα


Θραύσματα αναγλύφων από το Ρωμαϊκό Θέατρο της Ιεράπολης.

περισσότερα


Θραύσματα αναγλύφων, βάσεις κιόνων, κάτοψη κίονα και άλλων στοιχείων από την Ιεράπολη, πιθανώς από την πύλη του Φροντίνου.

περισσότερα


Η πύλη του Φροντίνου και ερείπια πρωτοχριστιανικής εκκλησίας στην Ιεράπολη.

περισσότερα