Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Μεγάλη Παναγιά (Βιβλιοθήκη του Αδριανού) (4 Θέματα)

Κάτοψη και απεικόνιση ερειπίων στον χώρο της εκκλησίας της Μεγάλης Παναγιάς (Βιβλιοθήκη του Αδριανού). 1. Όψη αρχαιας αψίδας. 2. Κάτοψη όπου επισημαίνονται ίχνη αρχαίων κτισμάτων στον χώρο της εκκλησίας. 3. Πεσσός και τόξο ενσωματωμένα στην εκκλησία της Μεγάλης Παναγιάς. 4. Τομή θριγκού που στήριζαν κίονες και ημικίων πλάι στην εκκλησία. 4. Κιονόκρανο του ημικίονα.

περισσότερα


Κάτοψη και όψη τμήματος της Βιβλιοθήκης του Αδριανού το οποίο είχε συμπεριληφθεί στην εκκλησία της Μεγάλης Παναγιάς.

περισσότερα


Εικ. 1. Γείσο των πλαϊνών τοίχων της Βιβλιοθήκης του Αδριανού. Εικ. 2. Επιστύλιο της εισόδου, μπροστά από το οποίο βρίσκεται το πρόπυλο. Εικ. 3. Τομή του επιστυλίου. Εικ. 4. Πεσσός και τόξο ενσωματωμένα στην εκκλησία της Μεγάλης Παναγιάς. Εικ. 5. Τομή επιστυλίου το οποίο στηρίζουν τρεις κίονες και πεσσός που βρίσκονται δίπλα στην εκκλησία. Εικ. 6. Επίστεψη πεσσού.

περισσότερα


Άποψη της βιβλιοθήκης του Αδριανού με την Μεγάλη Παναγία. Αρχαίο ανάγλυφο από την Αθήνα.

περισσότερα