Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Βάσσες (81 Θέματα)

Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγαλείας από τα βορειοδυτικά (Πελοπόννησος).

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες (Φιγαλεία).

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες (Φιγαλεία).

περισσότερα


Ανάγλυφα από τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες (Φιγαλεία).

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες από τα βορειοανατολικά, με τον Μεσσηνιακό κόλπο και το όρος Ιθώμη στο βάθος.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Η πρόσοψη του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες από τα νότια (φανταστική αναπαράσταση).

περισσότερα


Από τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Κάτοψη κίονα, κιονόκρανο, θριγκός, τομή και άνοψη του θριγκού.

περισσότερα


Ο θριγκός του περιστυλίου του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες. Εικ. 1: Τομή της μετόπης και του γείσου. Εικ. 2, 3 4: Τομές και όψεις των κεραμίδων και των καλυπτήρων. Εικ. 5: Τομή του γείσου της κρηπίδας. Εικ. 6: Ο διάκοσμος της σίμης.

περισσότερα


Δωρικοί κίονες από τον ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες. Εικ. 1: Δωρικό κιονόκρανο από το περιστύλιο. Εικ. 3: Οι δακτύλιοι του κίονα. Εικ. 4: Τομή δωρικού κιονοκράνου. Εικ. 5: Κιονόκρανο του προνάου και του οπισθοδόμου. Εικ. 6: Εικ. 7: Κιονόκρανο της παραστάδαςμε το επιστύλιο του προνάου.

περισσότερα


Κατά μήκος τομή του οπισθόναου και του οπισθοδόμου από τον Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Λεπτομέρειες από την ιωνική κιονοστοιχία του Nαού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Λεπτομέρειες από τον κορινθιακό κίονα του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες. Εικ. 1: Κρηπίδα κίονα. Εικ. 2:

περισσότερα


Τα φατνώματα του ναού του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Τα ερείπια του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες. Στα αριστερά, ο Τούρκος και ο Τάταρος υπηρέτης του Έντουαρντ Ντόντγουελ.

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Σελίδα τίτλου. Ανασκαφές στα ερείπια του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες από την ομάδα των αρχαιόφιλων Δυτικοευρωπαίων οι οποίοι λαφυραγώγησαν όλο τον γλυπτό διάκοσμο του ναού.

περισσότερα


Λίθος με επιγραφή από τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Άποψη του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Το εσωτερικό του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Κάτοψη του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σχεδιαστική αποκατάσταση της πρόσοψης και του εξωτερικού περιστυλίου κατά μήκος των μακρών πλευρών του ναού. Σχεδιαστική αποκατάσταση του εσωτερικού περιστυλίου της εισόδου του ναού. Σχεδιαστική αποκατάσταση του εσωτερικού περίστυλίου κατά μήκος των μακρών πλευρών του ναού, στην οποία απεικονίζεται και η ζωφόρος, γύρω από τον σηκό. Σχεδιαστική αποκατάσταση τμήματος του σηκού, στην οποία απεικονίζεται το άγαλμα του Απόλλωνα και λίθοι της ζωφόρου.

περισσότερα


Σχέδια της ζωφόρου του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Η μάχη ανάμεσα στους Έλληνες με αρχηγό τον Ηρακλη και τις Αμαζόνες (επάνω). Η μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων (κάτω).

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα