Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Μπουτρίντ (Butrint) / αρχ. Βουθρωτό (7 Θέματα)

Ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια κυνηγίου στη λίμνη του Βουθρωτού, τον Μάρτιο του 1819. Του Louis Dupré.

περισσότερα


Το κάστρο του Βουθρωτού. Στην είσοδο, ο στρατιωτικός διοικητής.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής του Βουθρωτού.

περισσότερα


Χάρτης της Κέρκυρας με τις ακτές της Ηπείρου και της Αλβανίας (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).

περισσότερα


Κατοικία οθωμανού Αγά στην περιοχή του Βουθρωτού στην Αλβανία.

περισσότερα


Ερείπια φρουρίου, πιθανότατα βενετικού, στην περιοχή του Βουθρωτού, στην Αλβανία.

περισσότερα


Τοπίο στο Βουθρωτό της Αλβανίας. Στο βάθος, απεικονίζεται πιθανότατα το κάστρο του Αλή πασά.

περισσότερα