Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς (Παζαρόπορτα) (30 Θέματα)

Η Πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας. Στο βάθος διακρίνεται το Τέμενος Φετχιγιέ.

περισσότερα


Αθήνα. Δυτική άποψη από την Παζαρόπορτα.

περισσότερα


Αθήνα. Η Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος (Παζαρόπορτα) με την εκκλησία της Σωτείρας. Δυτική άποψη.

περισσότερα


Η πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος στην Αθήνα (Παζαρόπορτα).

περισσότερα


Κάτοψη της πύλης της Αθηνάς Αρχηγέτιδος.

περισσότερα


Απεικόνιση της πρόσοψης και της πλαϊνής πλευράς της πύλης της Αθηνάς Αρχηγέτιδος.

περισσότερα


Σχέδια του θριγκού και του κιονοκράνου της πύλης της Αθηνάς Αρχηγέτιδος. Άνοψη του θριγκού.

περισσότερα


1. Όψη της παραστάδας της Πύλης της Αθηνάς Αρχηγέτιδος (Παζαρόπορτα). 2. Τομή της παραστάδας. 3. Τομή του θριγκού.

περισσότερα


Η Πύλη της Αρχηγέτιδας Αθηνάς στη Ρωμαϊκή Αγορά (Παζαρόπορτα).

περισσότερα


Μνημείο της Αθήνας, πιθανότατα η Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος (Παζαρόπορτα) στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας.

περισσότερα


Η Πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας. Στα αριστερά διακρίνεται το οθωμανικό ιεροδιδασκαλείο (Μεντρεσές).

περισσότερα


Η Πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας. Στα αριστερά διακρίνεται το οθωμανικό ιεροδιδασκαλείο (Μεντρεσές).

περισσότερα


Η Πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς στη Ρωμαϊκή Αγορά.

περισσότερα


Η επιγραφή από την πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας.

περισσότερα


Δρόμος της Αθήνας. Στο βάθος η πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος (Παζαρόπορτα) στη Ρωμαϊκή Αγορά.

περισσότερα


Κάτοψη και τομή κιονοκράνου από την πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος (Παζαρόπορτα).

περισσότερα


Πρόσθια όψη της πύλης της Αθηνάς Αρχηγέτιδος (Παζαρόπορτα).

περισσότερα


Πλάγια όψη της πύλης της Αθηνάς Αρχηγέτιδος (Παζαρόπορτα).

περισσότερα


Κιονόκρανο και θριγκός της πύλης της Αθηνάς Αρχηγέτιδος (Παζαρόπορτα). Άνοψη του θριγκού.

περισσότερα


1. Όψη της παραστάδας της Πύλης της Αθηνάς Αρχηγέτιδος (Παζαρόπορτα). 2. Τομή της παραστάδας. 3. Τομή του θριγκού.

περισσότερα


Η Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας.

περισσότερα


Όψη της Πύλης της Αρχηγέτιδος Αθηνάς στη Ρωμαϊκή Αγορά στην Αθήνα και όψη κιονοκράνων και θριγκού του μνημείου.

περισσότερα


Η Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος (Παζαρόπορτα) στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας. Σχεδιαστική απεικόνιση της παραστάδας. Κάτοψη του μνημείου.

περισσότερα


Το Ερέχθειο μαζί με την Πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς.

περισσότερα


Η Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας.

περισσότερα


Η Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας.

περισσότερα


Απόψεις του Ερεχθείου, των Προπυλαίων, της Πύλης του Αδριανού και της Πύλης της Αρχηγέτιδος Αθηνάς στην Αθήνα.

περισσότερα


Η Πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς (Παζαρόπορτα) στην Πλάκα.

περισσότερα


Η Πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς (Παζαρόπορτα) στην Αθήνα. Στα αριστερά διακρίνεται το οθωμανικό ιεροδιδασκαλείο (Μεντρεσές). Στο βάθος η Ακρόπολη.

περισσότερα


Η Πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς (Παζαρόπορτα) στην Αθήνα.

περισσότερα