Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Παέστουμ (Paestum) / αρχ. Ποσειδωνία (47 Θέματα)

Οι αρχαίοι ναοί της Ποσειδωνίας. Στο πρώτο επίπεδο οι δύο ναοί της Ήρας. Στο βάθος διακρίνεται ο ναός της Αθηνάς.

περισσότερα


Ο Ναός της Δήμητρας στην Ποσειδωνία.

περισσότερα


Αρχαίοι ναοί στην Ποσειδωνία (Paestum).

περισσότερα


Ο ναός του Ποσειδώνα στην Ποσειδωνία (σήμερα Παέστουμ).

περισσότερα


Ο ναός του Ποσειδώνα στην Ποσειδωνία (Παέστουμ), Ιταλία.

περισσότερα


Συγκριτική παράθεση περιστυλίων δωρικών ναών, με θέμα τη διαμόρφωση της γωνιακής τριγλύφου. Α: Από ερείπια ναού κοντά στους Δελφούς, ίσως από τον ναό της Αθηνάς Προναίας. Β: Από ναό στην Ηράκλεια της Μικράς Ασίας. C, D: Από ναούς στην Πριήνη. Ε: Από την Αλικαρνασσό. F: Από τη δωρική Στοά της Αρχαίας Αγοράς στην Αθήνα κατά τον Στιούαρτ (Stuart). G: Από τον Σελινούντα της Σικελίας. Η: Από την Ποσειδωνία. Ι: Από την Κνίδο.

περισσότερα


Αρχιτεκτονικά χέδια του πρόναου, του σηκού, και του άδυτου του Ναού του Σολομώντα. Για την ανασύνθεση αυτή ο συγγραφέας εμπνεύστηκε από τον Δεύτερο Ναό της Ήρας (Ηραίον) στην Ποσειδωνία της Σικελίας. Με διακεκομμένες γραμμές παρουσιάζονται ωστόσο οι διαφορές του Ναού της 'Ηρας με αυτόν του Σολομώντα.

περισσότερα


Κάτοψη του Δεύτερου Ναού της 'Ηρας (Ηραίον) στην Ποσειδωνία της Καμπανίας.

περισσότερα


Χάρτης της Ποσειδωνίας στην Καμπανία.

περισσότερα


Ερείπια αρχαίων ναών στην Ποσειδωνία της Καμπανίας.

περισσότερα


Άποψη των Ναών της Ήρας (αριστερά) και του Ναού της Αθηνάς (δεξιά στο βάθος) στην Ποσειδωνία της Καμπανίας.

περισσότερα


Άποψη του Δεύτερου Ναού της Ήρας (Ηραίον) στην Ποσειδωνία της Καμπανίας.

περισσότερα


Κάτοψη του Δεύτερου Ναού της 'Ηρας (Ηραίον) στην Ποσειδωνία της Καμπανίας

περισσότερα


Αναπαράσταση της πρόσοψης του Δεύτερου Ναού της 'Ηρας (Ηραίον) στην Ποσειδωνία της Καμπανίας

περισσότερα


Άναπαράσταση του τμήματος ανάμεσα στον πρόναο και το εξωτερικό περιστύλιο του Δεύτερου Ναού της Ήρας (Ηραίον) στην Ποσειδωνία της Καμπανίας.

περισσότερα


Άναπαράσταση του τμήματος ανάμεσα στον οπισθόδομο και το εξωτερικό περιστύλιο του Δεύτερου Ναού της Ήρας (Ηραίον) στην Ποδειδωνία της Καμπανίας.

περισσότερα


Κατά μήκος τομή του Δεύτερου Ναού της Ήρας (Ηραίον) στην Ποδειδωνία της Καμπανίας.

περισσότερα


Δεύτερος Ναός της Ήρας (Ηραίον) στην Ποσειδωνία της Καμπανίας.: Σχέδιο στυλοβάτη, κίονα, κιονόκρανου και τμήματος του θριγκού του περιστύλιου. Κάθ' ύψος τομή τμήματος του θριγκού του περιστύλιου. Κάτοψη τριγλύφου του περιστύλιου.

περισσότερα


Δεύτερος Ναός της Ήρας (Ηραίον) στην Ποσειδωνία της Καμπανίας: Εικ. 1. Κάτοψη τμήματος του θριγκού του πρόναου: τρίγλυφα, μετόπες, ταινία και σταγόνες. Σχέδιο κίονα, κιονοκράνου και τμήματος του θριγκού τηου πρόναου. Εικ. 2. Καθ' ύψος τομή τριγλύφου. Εικ. 3. Καθ' ύψος τομή άβακα, κιονοκράνου και κίονα του πρόναου.

περισσότερα


Όψη κιόνων, κιονοκράνων, αβάκων, επιστυλίων και ταινιών του εσωτερικού περιστυλίου του Δεύτερου Ναού της Ήρας (Ηραίον) στην Ποσειδωνία της Καμπανίας.

περισσότερα


Άποψη του Ναού της 'Ηρας (Ηραίον) στην Ποσειδωνία της Καμπανίας.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού της Ήρας στην Ποσειδωνία της Καμπανίας.

περισσότερα


Αναπαράσταση του πρόναου του Ναού της 'Ηρας στην Ποσειδωνία της Καμπανίας.

περισσότερα


Ναός της Ήρας στην Ποσειδωνία της Καμπανίας: Εικ. 1. Κάτοψη, σχέδιο τμήματος θριγκού και όψη κιονοκράνου και κίονα του περιστυλίου. Εικ. 2. Άνοψη κίονα με λεπτομέρειες από το διάκοσμο κάτω ακριβώς από τον εχίνο.

περισσότερα


Ναός της Ήρας στην Ποσειδωνία της Καμπανίας: Εικ. 1. Σχέδιο παραστάδας και τμήματος του θριγκού στη γωνία του πρόναου. Εικ. 2. Σχέδιο κίονα και κιονοκράνου με αναλυτική μέτριση διαμέτρων και υψών.

περισσότερα


Άποψη του Ναού της Αθηνάς στην Ποσειδωνία της Καμπανίας.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού της Αθηνάς στην Ποσειδωνία της Καμπανίας.

περισσότερα


Αναπαράσταση της πρόσοψης του Ναού της Αθηνάς στην Ποσειδωνία της Καμπανίας.

περισσότερα


Ναός της Αθηνάς στην Ποσειδωνία της Καμοανίας: Σχέδιο κρηπίδας, κίονα, κιονοκράνου και τμήματος του θριγκού στη γωνία. Εικ. 1. Λεπτομέρειες των φατνομάτων της ταινίας. Εικ. 2. Καθ'υψος τομή του τραχήλου στη βάση του εχίνου. Εικ. 3. Σχέδιο στυλοβάτη και βάσης κίονα του πρόναου.

περισσότερα


Εικ. 1. Άποψη του Βεζούβιου από το λιμάνι της Νάπολης. Εικ. 2. Άποψη του Ναού του Ποσειδώνα (δεξιά) και του Ναού της Ήρας (αριστερά) στην Ποσειδωνία, σήμερα Παέστουμ, στην Κάτω Ιταλία.

περισσότερα