Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Κάστρο της Μεθώνης (25 Θέματα)

Το φρούριο της Μεθώνης.

περισσότερα


Το Μπούρτζι στο κάστρο της Μεθώνης.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής της Μεθώνης.

περισσότερα


Η νήσος Σαπιέντζα και το κάστρο της Μεθώνης.

περισσότερα


Το κάστρο της Μεθώνης από τη θάλασσα.

περισσότερα


Άποψη της Μεθώνης.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής της Κορίνθου με κάτοψη του κάστρου του Ακροκόρινθου, πλαισιωμένος από τις κατόψεις των σημαντικότερων φρουρίων που εκπόρθησαν οι Βενετοί υπό τον Φραγκίσκο Μοροζίνι κατά τον ΣΤ΄ Βενετο-οθωμανικό πόλεμο.

περισσότερα


Κατόψεις των κυριότερων φρουρίων της Πελοποννήσου.

περισσότερα


Κάτοψη του κάστρου της Μεθώνης.

περισσότερα


Χάρτης της Μεθώνης με κάτοψη του κάστρου.

περισσότερα


Κατόψεις των σημαντικότερων φρουρίων της Πελοποννήσου.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής της Κορίνθου με κάτοψη του κάστρου του Ακροκόρινθου, πλαισιωμένος από τις κατόψεις των σημαντικότερων φρουρίων που εκπόρθησαν οι Βενετοί υπό τον Φραγκίσκο Μοροζίνι κατά τον ΣΤ΄ Βενετο-οθωμανικό πόλεμο.

περισσότερα


Χάρτης της Μεθώνης με κάτοψη του κάστρου.

περισσότερα


Κατόψεις των σημαντικότερων φρουρίων της Πελοποννήσου.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής της Κορίνθου με κάτοψη του κάστρου του Ακροκόρινθου, πλαισιωμένος από τις κατόψεις των σημαντικότερων φρουρίων που εκπόρθησαν οι Βενετοί υπό τον Φραγκίσκο Μοροζίνι κατά τον ΣΤ΄ Βενετο-οθωμανικό πόλεμο.

περισσότερα


Χάρτης της Μεθώνης με κάτοψη του κάστρου.

περισσότερα


Άποψη της Μεθώνης.

περισσότερα


Άποψη της Μεθώνης.

περισσότερα


Άποψη του κάστρου της Μεθώνης.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής της Μεθώνης, με κάτοψη του κάστρου της. Στα δεξιά κάτοψη του Νιόκαστρου Πύλου και πάνω αριστερά η νήσος Σαπιέντζα.

περισσότερα


Εικ. 1. Η Πύλη της Ξηράς στο κάστρο της Μεθώνης. Εικ. 2. Ο πορφυρός γρανιτένιος κίονας, γνωστός και ως κίονας του Μοροζίνι, στο κάστρο της Μεθώνης.

περισσότερα


Ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία βενετικής περιόδου από το κάστρο της Μεθώνης.

περισσότερα


Εικ. 1. Άποψη του λιμένα της Μεθώνης. Στο βάθος το Μπούρτζι της Μεθώνης, έργο της πρώτης οθωμανικής κυριαρχίας της πόλης. Εικ. 2. Πανοραμική άποψη των ερειπίων του βενετικού μόλου. Εικ. 3. Άποψη από ψηλά της κολόνας ή δέστρας του πέτρινου μόλου των Ασπράδων. Εικ. 3. Λεπτομέρειες από τις διαφορετικές κατασκευαστικές φάσεις κολόνας ή δέστρας και του πέτρινου μόλου των Ασπράδων.

περισσότερα


Άποψη της Μεθώνης. Στο πρώτο επίπεδο δεξιά, το Μπούρτζι της Μεθώνης.

περισσότερα