Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ναός του Διός (Ακράγαντας) (10 Θέματα)

Κατόψεις του Ναού του Δία και του Ναού του Ηρακλή στον Ακράγαντα και χάρτης του αρχαιολογικού χώρου.

περισσότερα


Άτλας από τον Nαό του Δία στον Ακράγαντα και φανταστική εικαστική σύνθεση με αρχαιότητες.

περισσότερα


Κάτοψη του Nαού του Δία στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Φανταστική αναπαράσταση της πρόσοψης του Nαού του Δία στον Ακράγαντα. Διακρίνονται, στα αριστερά ο Ναός της Ομόνοιας και στα δεξιά ο Ναός της Αθηνάς.

περισσότερα


Εγκάρσια τομή του Nαού του Δία στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Κατά μήκος τομή του Ναού του Δία στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Η εξωτερική κιονοστοιχία του Ναού του Δία στον Ακράγαντα. Εικ. 1: Όψη κρηπίδας, βάσης κίονα, κίονα, κιονοκράνων και θριγκού. Εικ. 2: Τομή της κρηπίδας, βάσης κίονα, κίονα και θριγκού. Εικ. 5: Κάτοψη κίονα.

περισσότερα


Η πεσσοστοιχία στον σηκό του Ναού του Δία στον Ακράγαντα. Όψη και τομή πεσσών με τα αγάλματα των Ατλάντων.

περισσότερα


Άποψη των ερειπίων του Ναού του Δία στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Όψεις, τομές, κατόψεις αρχιτεκτονικών μελών από τα ερείπια του Ναού του Δία στον Ακράγαντα.

περισσότερα