Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Αρχαία Μεσσήνη (46 Θέματα)

Η Αρκαδική Πύλη και τμήμα των τειχών της αρχαίας πόλης της Μεσσήνης, στην Πελοπόννησο, από τα νοτιοδυτικά.

περισσότερα


Άποψη των τειχών της αρχαίας Μεσσήνης.

περισσότερα


Η Αρκαδική πύλη στα τείχη της αρχαίας Μεσσήνης.

περισσότερα


Η Αρκαδική Πύλη της αρχαίας Μεσσήνης.

περισσότερα


Η Aρκαδική Πύλη της αρχαίας Μεσσήνης.

περισσότερα


Η Αρχαία Μεσσήνη, φανταστική απεικόνιση.

περισσότερα


Τα τείχη της αρχαίας Μεσσήνης με τον Ταΰγετο στο βάθος.

περισσότερα


Η πύλη της Αρκαδίας στα ερείπια των τειχών της αρχαίας Μεσσήνης.

περισσότερα


Το Στάδιο της αρχαίας Μεσσήνης.

περισσότερα


Η Αρκαδική Πύλη στην Αρχαία Μεσσήνη. Εικ. 1: Κάτοψη της πύλης. Εικ. 2: Άποψη του εσωτερικού κυκλικού χώρου. Εικ. 3 και 4: Όψη και τομή της κόγχης στον εσωτερικό κυκλικό χώρο. Εικ. 5, 6: Γείσα της κόγχης. Εικ. 7: Κάτοψη πύργου Εικ. 8: Φανταστική αναπαράσταση της εσωτερικής πύλης.

περισσότερα


Όψη, τομή και κατόψεις οχυρωματικού πύργου στην περιοχή της Αργολίδας στον δρόμο προς την Τρίπολη. Τομή του πύργου της Αρκαδικής πύλης της αρχαίας Μεσσήνης, όψεις και κατόψεις δύο άλλων πύργων.

περισσότερα


Τοπίο στην αρχαία Μεσσήνη.

περισσότερα


Τοπογραφικός χάρτης της αρχαίας Μεσσήνης. Στα ένθετα άποψεις πύργων από τα αρχαία τείχη της πόλης.

περισσότερα


Η Αρκαδική Πύλη στα τείχη της Αρχαίας Μεσσήνης.

περισσότερα


Τείχη της Αρχαίας Μεσσήνης.

περισσότερα


Η Αρκαδική πύλη και τμήμα των οχυρώσεων στην Αρχαία Μεσσήνη.

περισσότερα


Άποψη στο εσωτερικό της Αρκαδικής Πύλης στην Αρχαία Μεσσήνη.

περισσότερα


Τοπογραφικός χάρτης της αρχαίας Μεσσήνης.

περισσότερα


Τοπίο στην πεδιάδα της Μεσσήνης.

περισσότερα


Πανοραμική άποψη του αρχαίου σταδίου και γυμνασίου της Μεσσήνης.

περισσότερα


Εικ. 1 και 3: Όψη και πλάγια όψη του αρχαίου σταδίου και γυμνασίου της Μεσσήνης. Εικ. 2 και 4. Σχεδιαστική αποκατάσταση του αρχαίου σταδίου και γυμνασίου της Μεσσήνης: Όψη και πλάγια όψη.

περισσότερα


Aρχιτεκτονικές λεπτομέρειες τμήματος δωρικής στοάς του αρχαίου σταδίου και γυμνασίου της Μεσσήνης.

περισσότερα


Aρχιτεκτονικές λεπτομέρεις θριγκού στη γωνία και κίονα δωρικού ρυθμού (κιονόκρανο και βάση) από τη στοά του αρχαίου σταδίου και γυμνασίου της Μεσσήνης.

περισσότερα


Αρχιτεκτονικές και γλυπτικές λεπτομέρειες του Σταδίου και του Γυμνασίου της Αρχαίας Μεσσήνης: Όψη των κιόνων της δωρικής στοάς πίσω από τις κερκίδες. Κάτοψη της παραστάδας των κιόνων της στοάς. Άνοψη εχίνου. Κιονόκρανο στη γωνία. Τομή καθ'ύψος και κάτοψη κερκίδων. Διακοσμητικά.

περισσότερα


Άποψη στα ερείπια του Σταδίου και του Γυμνασίου, στην Αρχαία Μεσσήνη.

περισσότερα


Κάτοψη του Ηρώου στην αρχαία Μεσσήνη.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση της πρόσοψης του Ηρώου στην αρχαία Μεσσήνη.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση του Ηρώου στο στάδιο της αρχαίας Μεσσήνης: Πλαϊνή όψη και τομή καθ' ύψος.

περισσότερα


Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές λεπτομέρειες από το Ηρώο στο στάδιο της αρχαίας Μεσσήνης: Το αέτωμα και ο θριγκός στη γωνία. Άνοψη των σταγόνων και τομή καθ' ύψος. Επίκρανο παραστάδας. Θραύσμα διακοσμητικού στοιχείου επικράνου.

περισσότερα


Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες του Ηρώου στο στάδιο της αρχαίας Μεσσήνης: Εικ. 1 Τομή καθ' ύψος κίονα και κιονοκράνου. Εικ. 2. Σχεδιαστική αποκατάσταση βάσης κίονα και κιονοκράνου, καθώς και άνοψη κίονα. Εικ. 3. Τομή καθ' ύψος επικράνου παραστάδας. Εικ. 4 και 5. Σχεδιαστική αποκατάσταση βάσης και επικράνου παραστάδας. Εικ. 6. Τομή καθ' ύψος βάσης και επικράνου παραστάδας. Εικ. 7. Τομή καθ' ύψος δακτυλίων και στυλοβάτη της βάσης της παραστάδας. Εικ. 8. Μέλος της βάσης της παραστάδας. Εικ. 9. Λίθος με εγχάρακτα ονόματα από την πρόσοψη του μνημείου.

περισσότερα