Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Αρχαία Ολυμπία (65 Θέματα)

Τοπίο στην Ολυμπία. Στο βάθος ο Αλφειός ποταμός.

περισσότερα


Εικ. 1. Κάτοψη του Ναού του Διός στην αρχαία Ολυμπία. Εικ. 2. Κάτοψη του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στη Φιγαλεία.

περισσότερα


Χάρτης της Ολυμπίας και σχέδια των ερειπίων της αρχαίας Ολυμπίας.

περισσότερα


Η κοιλάδα στην Αρχαία Ολυμπία.

περισσότερα


Η πεδιάδα στην Αρχαία Ολυμπία.

περισσότερα


Επιγραφή βουστροφηδόν, την οποία κατέγραψε ο Ουίλιαμ Γκέλ από θρόνο αγάλματος στην Ιερά Οδό των Διδύμων, τον δρόμο που οδηγούσε από τη θάλασσα στον Ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα. Επιγραφή από κράνος στην Αρχαία Ολυμπία, αφιέρωμα της πόλης των Συρακουσών. Ο Γουίλιαμ Ληκ την παραθέτει για να δείξει πώς σε δωρικές επιγραφές χρησιμοποιείται η κράση των φωνηέντων προκειμένου η επιγραφή να καταλήγει σε δακτυλικό εξάμετρο.

περισσότερα


Φανταστική απεικόνιση του εσωτερικού του Ναού του Δία στην αρχαία Ολυμπία.

περισσότερα


Τοπογραφικός χάρτης της αρχαίας Ολυμπίας.

περισσότερα


Τοπίο στην αρχαία Ολυμπία.

περισσότερα


Τοπογραφικός χάρτης του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ολυμπίας, με κάτοψεις του Ναού του Δία και του εργαστηρίου του Φειδία.

περισσότερα


Ερείπια από τα ελληνικά λουτρά, τις θέρμες του Κλαδέου και τους ρωμαϊκούς ξενώνες στην αρχαία Ολυμπία.

περισσότερα


Ερείπια από τα ελληνικά λουτρά, τις θέρμες του Κλαδέου και τους ρωμαϊκούς ξενώνες στην αρχαία Ολυμπία.

περισσότερα


Κάτοψη της παλαιοχριστιανικής βασιλικής που οικοδομήθηκε πάνω από το εργαστήριο του Φειδία στην αρχαία Ολυμπία. Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και σχεδιαστικές αποκαταστάσεις τμημάτων του εργαστηρίου και του ναού.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού του Ολυμπίου Διός στα 1829, όταν επισκέφθηκε τον χώρο η Γαλλική Επιστημονική Αποστολή.

περισσότερα


Κάτοψη τμήματος του πρόναου του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία. Σχεδιαστική αποκατάσταση του ελληνιστικού ψηφιδωτού δαπέδου με τους τρίτωνες, που βρίσκεται στον πρόναο του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση του ελληνιστικού ψηφιδωτού δαπέδου με τους τρίτωνες, που βρίσκεται στον πρόναο του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση της πρόσοψης του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση της εισόδου του πρόναου του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία. Στις μετόπες οι Άθλοι του Ηρακλή.

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, Ολυμπία: Σχεδιαστική αποκατάσταση του σηκού με το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός.

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, Ολυμπία: Επάνω: Σχεδιαστική αποκατάσταση και τομή κατά μήκος. Κάτω: Τομή κατά μήκος των ερειπίων (1829).

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, Ολυμπία: Επάνω: Σχεδιαστική αποκατάσταση της βόρειας και νότιας πλευράς του ναού. Κάτω: Τομή κατά μήκος των ερειπίων στη βόρεια και νότια πλευρά του ναού (1829).

περισσότερα


Σχεδιαστικές αποκαταστάσεις και τομές καθ' ύψος αρχιτεκτονικών μελών του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία: Κίονες, κιονόκρανα, βάσεις κιόνων, επίκρανο παραστάδας (εικ. 4), κρηπίδα (εικ. 9).

περισσότερα


Σχεδιαστικές αποκαταστάσεις, τομές καθ' ύψος και ανόψεις αρχιτεκτονικών μελών από τον πρόναο και την οροφή του Ναού του Ολυμπίου Διός στην αρχαία Ολυμπία.

περισσότερα


Θραύσματα από τον γλυπτό διάκοσμο του Νααύ του Ολυμπίου Διός στην αρχαία Ολυμπία.

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, Ολυμπία: Αρχαιότητες και θραύσματα από τις μετόπες του πρόναου, στις οποίες απεικονίζονταν οι Άθλοι του Ηρακλή.

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, αρχαία Ολυμπία: Θραύσματα από τις μετόπες του πρόναου στις οποίες απεικονίζονταν οι Άθλοι του Ηρακλή.

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, αρχαία Ολυμπία: Θραύσματα από τις μετόπες του πρόναου, στις οποίες απεικονίζονταν οι Άθλοι του Ηρακλή.

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, αρχαία Ολυμπία: Θραύσματα από τις μετόπες του πρόναου, στις οποίες απεικονίζονταν οι Άθλοι του Ηρακλή.

περισσότερα


Ναός του Ολυμπίου Διός, αρχαία Ολυμπία: Θραύσματα από τις μετόπες του πρόναου, στις οποίες απεικονίζονταν οι Άθλοι του Ηρακλή.

περισσότερα