Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ρωμαϊκή μυθολογία (6 Θέματα)

Ανάγλυφο με σκηνή από τον μύθο της Προσερπίνα, ρωμαϊκή θεότητα αντίστοιχη με την Περσεφόνη. Αρχαιότητες και ευρήματα από τη Σικελία.

περισσότερα


Η διαδρομή του Αινεία από την Τροία στη Ρώμη, σύμφωνα με την περιγραφή του Βιργιλίου στην "Αινειάδα".

περισσότερα


Η διαδρομή του Αινεία από την Τροία στη Ρώμη, σύμφωνα με την περιγραφή του Διονύσιου του Αλικαρνασσέως στη "Ρωμαϊκή Αρχαιολογία".

περισσότερα


Η Κρύπτη της Νύμφης Φερόνια, τρία μίλια βορείως της Τερατσίνα.

περισσότερα


Το νυμφαίο της Ηγερίας στο πάρκο Καφαρέλα, στη Ρώμη.

περισσότερα


Το ιερό των Καμενών, νυμφών των πηγών στη ρωμαϊκή μυθολογία, στο πάρκο Καφαρέλα, στη Ρώμη.

περισσότερα