Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

D'OHSSON, Mouradgea. Tableau Général de l'Empire Othoman, divisé en deux parties..., τ. ΙI, Παρίσι, De l'imprimerie de Monsieur, M.DCC.XC [=1790].

Ο Σουηδός διπλωμάτης και συγγραφές Ignace Mouradja d'Ohsson (1740-1807), αρμενικής καταγωγής, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Διετέλεσε διαδοχικά γραμματέας, διερμηνέας και επιτετραμμένος του πρέσβη για τις υποθέσεις του Σουηδού βασιλιά στην Υψηλή Πύλη και πληρεξούσιος υπουργός, ενώ αργότερα ονομάστηκε Ιππότης του τάγματος του Wasa.

Στα 1784 κατόρθωσε χάρις στις γνωριμίες και τις επαφές του να ‘εισχωρήσει’ στη ζωή και σε λεπτομέρειες του απρόσιτου για τους Δυτικοευρωπαίους κόσμου της οθωμανικής αυλής. Στο μεγαλειώδες έργο του «Tableau général de l’empire Othoman», το πρώτο μέρος (εκδόθηκε στα 1788 στο Παρίσι) αναφέρεται στους μουσουλμανικούς θεσμούς αλλά και στα τεμένη, τους τάφους, τις προσευχές και τις θρησκευτικές τελετές, και το δεύτερο (εκδόθηκε στα 1789) αφιερώνεται στην ιστορία του οθωμανικού κράτους. Το τρίτο μέρος, που εκδόθηκε μετά τον θάνατό του από τον γιο του, περιλαμβάνει τον αστικό, πολιτικό, ποινικό και στρατιωτικό κώδικα. Το έργο επρόκειτο να περιλαμβάνει επτά με οκτώ τόμους, οι οποίοι όμως δεν εκδόθηκαν.

Η εξαιρετική τυπογραφική εμφάνιση, ο μεγάλος αριθμός χαρακτικών, αλλά κυρίως η πολιτική και κοινωνιολογική περιγραφή (εκδοτική τάση που επικρατεί στην Ευρώπη την περίοδο αυτή), καθώς και οι λεπτομέρειες της ζωής στο παλάτι καθιστούν το έργο του πολυτιμότατη και πρωτότυπη μαρτυρία για τους θεσμούς και τα ήθη στην οθωμανική πρωτεύουσα.

Σύνταξη: Ιόλη Βιγγοπούλου

Θέματα (22)