Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Μουσουλμάνες της Τουρκίας με ενδυμασία περιπάτου. Μουσουλμάνα της Αιγύπτου με ενδυμασία περιπάτου. Ευρωπαία που καλύπτει το κεφάλι της με σάλι. Ευρωπαία με μαχραμά, είδος κεντητού υφάσματος με το οποίο Μουσουλμάνες γυναίκες κάλυπταν συχνά το κεφάλι τους.

Πρωτότυπος τίτλος

Mahométanes voiées. Égyptienne voiée. Européenne couverte d'un schal. Européenne couverte d'un Mahhrama.

Χρονολογία έκδοσης

1790

Έκδοση

D'OHSSON, Mouradgea. Tableau Général de l'Empire Othoman, divisé en deux parties, dont l'une comprend la Législation Mahométane; l'autre l"Histoire de l'Empire Othomane, τ. ΙI, Παρίσι, De l'imprimerie de Monsieur, M.DCC.XC [=1790].

Περιοχή/Τοποθεσία

Κωνσταντινούπολη
Θράκη
Τουρκία

Θέμα

Ανθρώπινοι τύποι
Εθνοτικές ομάδες

Συλλογή

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Xάρτης