Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Εικ. 1 έως 7. Θραύσματα κιόνων από τη Δήλο: άνοψη αμφικίονα, όψη αμφικίονα, κάτοψη αμφικίονα, πλάγια όψη αμφικίονα, κάτοψη κίονα, όψη κίονα και όψη ακατέργαστου κορινθιακού κιονόκρανου. Εικ. 8 Άνοψη κορινθιακού κιονόκρανου από τη Ρώμη Εικ. 9 έως 10. Όψεις κορινθιακών κιονοκράνων από τη Ρώμη.

Πρωτότυπος τίτλος

Fragments des colonnes trouvés dans l'ile de Delos. Chapiteau trouvé à Rome.

Χρονολογία έκδοσης

1770

Έκδοση

LE ROY, Julien David. Les ruines des plus beaux monuments de la Grece, considérées du côté de l'histoire et du côté de l'architecture; par M. Le Roy, historiographe de l'Academie Royale d'Architecture, & de l'Institut de Bologne. Seconde édition corrigée et augmentée. τ. IΙ, Παρίσι, Louis-François Delatour, MDCCLXX [1770].

Σελίδα

50

Περιοχή/Τοποθεσία

Δήλος
Κυκλάδες
Ελλάδα
Ρώμη

Θέμα

Αρχαιότητες – Τέχνη
Αρχιτεκτονική - Οικιστικό περιβάλλον