Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Προμετωπίδα β΄ τόμου: Η στέψη του Σουλτάνου.

Πρωτότυπος τίτλος

(Le Couronnement du Sultan)

Χρονολογία έκδοσης

1746

Έκδοση

GUER, [Jean Antoine]. Moeurs et Usages des Turcs, leur Religion, Leur Gouvernement Civil, Militaire, et Politique. Avec un abregé de l’Histoire Ottommane, par M. Guer, Avocat, τ. ΙΙ, Παρίσι, chez Coustelier, 1746-1747.

Περιοχή/Τοποθεσία

Κωνσταντινούπολη
Θράκη
Τουρκία

Θέμα

Σελίδα τίτλου

Συλλογή

Ελληνική Βιβλιοθήκη - Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης