Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Ουρές αλόγων (tuğ) -διακριτικά  των Οθωμανών αξιωματούχων- τις οποίες απέσπασαν οι Βενετοί από τους Οθωμανούς ως τρόπαια μετά την εκπόρθηση της Κορώνης το 1685.

Πρωτότυπος τίτλος

Afbeelding van de Paardestaarten door de Venetianen in den Slag von Coron in het Jaar 1685. Gesamentlyk met den Standaard opde Turken veroderd.

Χρονολογία έκδοσης

1688

Έκδοση

DAPPER, Olfert. Naukeurige Beschryving Van Morea, Eertijts Peloponnesus; En de Eilanden, Gelegen onder de kusten van Morea, en binnen en buiten de Golf van Venetien: waer onder de voornaemste Korfu, Cefalonia, Sant Maura, Zanten en anderen in grooten getale. Behelzende derzelver Lantschappen, steden, rivieren, poelen, bergen, gewassen, dieren, &c. Met de kaerten van Morea, Golf van Venetien, en verscheide eilanden: benessens afbeeldingen van steden en kastelen, als Patrasso, Modon, Koron, Navarino, Napoli di Romania en Malvasia, Korinthen, Misitra &c., Άμστερνταμ, Wolfgangh, Waesbergen, Boom, Someren en Goethals, 1688.

Σελίδα

30

Περιοχή/Τοποθεσία

Ελλάδα
Πελοπόννησος
Κορώνη

Θέμα

Ιστορία

Xάρτης