Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Απεικόνιση της διάταξης των οθωμανικών και των βενετικών στρατευμάτων στη μάχη που έγινε έξω από την Καλαμάτα το Σεπτέμβριο του 1685 κατά τον ΣΤ΄ Βενετο-οθωμανικό Πόλεμο.

Πρωτότυπος τίτλος

La bataille devant Calamata.

Χρονολογία έκδοσης

1688

Έκδοση

DAPPER, Olfert. Naukeurige Beschryving Van Morea, Eertijts Peloponnesus; En de Eilanden, Gelegen onder de kusten van Morea, en binnen en buiten de Golf van Venetien: waer onder de voornaemste Korfu, Cefalonia, Sant Maura, Zanten en anderen in grooten getale. Behelzende derzelver Lantschappen, steden, rivieren, poelen, bergen, gewassen, dieren, &c. Met de kaerten van Morea, Golf van Venetien, en verscheide eilanden: benessens afbeeldingen van steden en kastelen, als Patrasso, Modon, Koron, Navarino, Napoli di Romania en Malvasia, Korinthen, Misitra &c., Άμστερνταμ, Wolfgangh, Waesbergen, Boom, Someren en Goethals, 1688.

Σελίδα

44

Περιοχή/Τοποθεσία

Ελλάδα
Πελοπόννησος
Καλαμάτα

Θέμα

Ιστορία

Xάρτης