Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Πλανόδιος έμπορος που πουλάει σκούπες στην Κωνσταντινούπολη.

Πρωτότυπος τίτλος

Otschiakler süpüraim

Χρονολογία έκδοσης

1800

Έκδοση

HUNGLINGER VON YNGUE, Andreas Magnus. Abbildungen herumgehender Krämer von Constantinopel nebst anderen Stadteinwohnern und Fremden, aus Aegypten, der Barbarey und dem Archipelagus. Nach der Natur zu Pera den Constantinopel gezeichnet im Jahre 1799 von Andreas Magnus Hunglinger von Yngue, römischer Ritter, der kaiserlichen königlichen Akademie der bildenden Künste historienmahler, der Clementinischen, der schönen Künste und Wissenschaften zu Bologna Mitglied, und der kaiserlichen königlichen Iberesianschen adelichen, dann auch der kas. kön. orientalischen Akademie der Beichenkunst Lehrer, Βιέννη, gedruckt mit Albertischen Schriften, 1800.

Περιοχή/Τοποθεσία

Κωνσταντινούπολη
Θράκη
Τουρκία

Θέμα

Ανθρώπινοι τύποι
Οικονομικές δραστηριότητες

Συλλογή

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Xάρτης