Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Σελίδα τίτλου.

Χρονολογία έκδοσης

1773

Έκδοση

KLEEMANN, Nikolaus Ernst. Nikolaus Ernst Kleemanns Reisen von Wien über Belgrad bis Kilianova durch die Butschiack-Tartarey über Cavschan, Bender, durch die Nogeu-Tartaren in die Crimm, dann von Karffa nach Konstantinopel, nach Smirna und durch den Archipelagum nach Triest und Wien, in den Jahren 1768, 1769 und 1770. Nebst einem Anhange von den besondern Merkwürdigkeiten der Crimmischen Tartaren. Zwente und vermehrte Auflage mit vielen Kupfern, Λειψία, Johann Paul Krauss, 1773.

Θέμα

Σελίδα τίτλου

Συλλογή

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα