Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Τίτλος

Το πλοίο του συγγραφέα προσεγγίζει το λιμάνι της Αμμοχώστου.

Πρωτότυπος τίτλος

t Overvallen van 't Schip by Famagusta.

Χρονολογία έκδοσης

1661

Έκδοση

SOMER, Jan. Somer's Zee en landt reyse, gedaen naer de Levante, als Italien, Candien, Cypres, Egypten, Rhodes, Archipelago, Turckyen, en wederom door Duytslant. Waer in vele aenmerckens waerdige saken verhaelt worden. Desen derden druck vermeerdert met de maniere van leven, Godtsdienst, ceremonien, wetten, en krijgs-handel der Turcken, en hoe wreet sy met de Slaven handelen. Beschreven door een Christen Slaaf, die 13 jaer aldaer gevangen heeft geweest, en met koopere figuren verciert, Άμστερνταμ, Jacobus van den Bergh, 1661.

Περιοχή/Τοποθεσία

Αμμόχωστος
Κύπρος

Θέμα

Αρχιτεκτονική - Οικιστικό περιβάλλον
Ταξίδι

Συλλογή

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα