Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Άποψη του Όρους των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ, όπου σημειώνονται ορισμένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της περιοχής: Α. Η εκκλησία του Ελαιώνα μαζί με το το Εκκλησάκι της Αναλήψεως στην Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Κ). Ο Τάφος του Αβεσσαλώμ (Μ).

Πρωτότυπος τίτλος

Den Bergh van olniolen.

Χρονολογία έκδοσης

1686

Έκδοση

[PEETERS, Jacob. Korte Beschryvinghe, Ende Aen-Wysinghe der Plaetsen in desfn Boeck, met hunnen teghenwoordigen Standt, pertinentelijck uytghebeldt, in Oostenryck, Αμβέρσα, 1686.]

Περιοχή/Τοποθεσία

Ιερουσαλήμ
Ισραήλ
Παλαιστίνη

Θέμα

Άποψη
Αρχιτεκτονική - Οικιστικό περιβάλλον

Συλλογή

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Xάρτης