Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Χάρτης της Μεσογείου, στον οποίο σημειώνεται η διαδρομή του συγγραφέα.

Πρωτότυπος τίτλος

Carte du Voyage.

Χρονολογία έκδοσης

1857

Έκδοση

GODARD - FAULTRIER, Victor. D'Angers au Bosphore pendant la guerre d'Orient: Constantinople, Athènes, Rome. Impressions, Curiosités, Archéologie, Art et Histoire, Établissements chrétiens, Monuments byzantins. Souvenirs d'Anjou à Malte, Naples… Par M. V. Godard - Faultier, Directeur du Musée des antiquités d' Angers, Correspondant des Ministères d' État et de l'Instruction publique, chargé d'une mission scientifique, Ανζέ, Consier et Lachèse, 1857.

Περιοχή/Τοποθεσία

Τουρκία
Ιταλία
Ελλάδα

Θέμα

Ταξίδι
Χάρτες

Συλλογή

Ιδιωτική Συλλογή