Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ρώμη (561 Θέματα)

Το θέατρο του Μαρκέλλου στη Ρώμη, με σχέδιο των θεμελίων του.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος διαζώματος του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη. Σχέδιο των θεμελίων.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος διαζώματος του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη. Σχέδιο των θεμελίων.

περισσότερα


Τομή κατά μήκος των κατώτερων διαζωμάτων του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη.

περισσότερα


Σχέδιο των θεμελίων του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη (φανταστική απεικόνιση).

περισσότερα


Κάτοψη, σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κιόνων δωρικού ρυθμού που κοσμούσαν την εξωτερική πλευρά του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες (θριγκός, τρίγλυφα, σταγόνες) των κιόνων δωρικού ρυθμού που κοσμούσαν την εξωτερική πλευρά του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες (θριγκός, τρίγλυφα, σταγόνες) των κιόνων δωρικού ρυθμού που κοσμούσαν την εξωτερική πλευρά του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη.

περισσότερα


Θέατρο του Μάρκελλου, Ρώμη: Κάτοψη, σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κιόνων ιωνικού ρυθμού που κοσμούσαν τη στοά που οδηγούσε στις κερκίδες του άνω διαζώματος.

περισσότερα


Θέατρο του Μάρκελλου, Ρώμη: Σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κιόνων ιωνικού ρυθμού που κοσμούσαν τη στοά που οδηγούσε στις κερκίδες του άνω διαζώματος.

περισσότερα


Θέατρο του Μάρκελλου, Ρώμη: Σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κιόνων ιωνικού ρυθμού που κοσμούσαν τη στοά που οδηγούσε στις κερκίδες του άνω διαζώματος.

περισσότερα


Εικ. 1. Κάτοψη του θεάτρου του Πομπηίου στη Ρώμη. Εικ. 2. Σχεδιαστική αποκατάσταση της σκάλας μεταξύ των κερκίδων.

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Άποψη, κάτοψη και σχεδιαστική αποκατάσταση της κύριας εισόδου.

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Άποψη, σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κύριας εισόδου.

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Τομή καθ' ύψος και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κύριας εισόδου.

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κύριας εισόδου.

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κύριας εισόδου (άποψη παραστάδας, και άνοψη παραστάδας και κίονα ιωνικού ρυθμού).

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κύριας εισόδου (θριγκός και κίονας ιωνικού ρυθμού).

περισσότερα


Κάτοψη του ναού του Στάτορος Δία, γύρω από τον οποίο εκτεινόταν η στοά της Οκταβίας στη Ρώμη.

περισσότερα


Σχεδιατσική αποκατάσταση της πρόσοψης του ναού του Στάτορος Δία, γύρω από τον οποίο εκτεινόταν η στοά της Οκταβίας στη Ρώμη. Τομή κατά μήκος.

περισσότερα


Ναός του Στάτορος Δία στη Ρώμη: Όψη και άνοψη κιονοκράνου κορινθιακού ρυθμού. Κάτω αριστερά: Τμήμα του θριγκού στη γωνία. Πάνω δεξιά: Βάση κίονα.

περισσότερα


Τα ερείπια της στοάς του Μάρκιου Φιλίππου, πατριού του Αυγούστου, γύρω από τον ναό του Ηρακλή και των Μουσών στη Ρώμη, βορειοδυτικά της στοάς της Οκταβίας.

περισσότερα


Κάτοψη της Σέπτα Ιούλια στη Ρώμη, με τη στοά που το περίκλειε.

περισσότερα


Κάτοψη και αρχιτεκτονικές λεπτομέρεις των ερειπίων της στοάς Εμίλια στη ρωμαϊκή αγορά της Ρώμης.

περισσότερα


Κάτοψη και σχεδιαστική αποκατάσταση της πρόσοψης του ναού του Πορτούνου, που παλαιότερα αποκαλείτο ναός της Φορτούνα Βιρίλις, στη Ρώμη.

περισσότερα


Πλάγια όψη και τομή κατά μήκος του ναού του Πορτούνου, που παλαιότερα αποκαλείτο ναός της Φορτούνα Βιρίλις, στη Ρώμη.

περισσότερα


Σχέδιο έλικα και αρχιτεκτονικές λεπτομέρεις βάσης κίονα ιωνικού ρυθμού και κρηπίδας από το ναό του Πορτούνου, που παλαιότερα αποκαλείτο ναός της Φορτούνα Βιρίλις, στη Ρώμη.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση του θριγκού στη γωνία και λεπτομέρειες κιονοκράνου ιωνικού ρυθμού από το ναό του Πορτούνου, που παλαιότερα αποκαλείτο ναός της Φορτούνα Βιρίλις, στη Ρώμη.

περισσότερα


Όψη (επάνω), σχεδιαστική αποκατάσταση (μέση) και κάτοψη (κάτω) τμήματος των αψίδων της στοάς στο σύμπλεγμα του ναού του Κλαυδίου στη Ρώμη.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος αψίδας στο σύμπλεγμα του ναού του Κλαυδίου στη Ρώμη.

περισσότερα