Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Οθωμανοί αξιωματούχοι (429 Θέματα)

Ο Καϊμακάμης, ανώτατο διοικητικό στέλεχος, της Κωνσταντινούπολης.

περισσότερα


Ο Κιζλάρ Αγασί, επικεφαλής των μαύρων ευνούχων του παλατιού.

περισσότεραΚαπιτζί Μπασί, τελετάρχης του παλατιού του Σουλτάνου.

περισσότερα


Ο αξιωματούχος που ήταν επιφορτισμένος να περιποιείται και να μεταφέρει το σαρίκι του σουλτάνου (Ντουλμπεντάρ Αγάς).

περισσότερα


Ο Σιλαχντάρ Αγασί, υπεύθυνος για τη φύλαξη του επίσημου ξίφους του Σουλτάνου.

περισσότερα


Ο Σιλαχντάρ Αγασί, υπεύθυνος για τη φύλαξη του επίσημου ξίφους του Σουλτάνου.

περισσότερα


Ο αξιωματούχος που ήταν επιφορτισμένος με την περιποίηση και τη μεταφορά του σαρικιού του σουλτάνου (Ντουλμπεντάρ Αγάς).

περισσότερα


Ο επικεφαλής των λευκών ευνούχων του παλατιού.

περισσότερα


Ο Κιζλάρ Αγασί, επικεφαλής των μαύρων ευνούχων του παλατιού.

περισσότερα


Ο Ζουλουφλού Μπαλτατζή, φρουρός του παλατιού και των έγκλειστων πριγκήπων.

περισσότερα


Υπηρέτης του Σουλτάνου.

περισσότερα


Ο υπεύθυνος εκδηλώσεων του παλατιού.

περισσότερα


Ο υπεύθυνος της προετοιμασίας του καφέ κι άλλων ροφημάτων του Σουλτάνου.

περισσότερα


Ο κουρέας του Σουλτάνου.

περισσότερα


Ο αρχιθαλαμηπόλος των ιδιαιτέρων διαμερισμάτων του Σουλτάνου.

περισσότερα


Αξιωματούχος της φρουράς του Μεγάλου Βεζίρη, διαπιστευμένος στην υπηρεσία ανώτατου διερμηνέα.

περισσότερα


Φύλακας (ανώτατος αξιωματούχος) στην υπηρεσία του Μαγάλου Βεζίρη.

περισσότερα


Ο Αρχιναύαρχος του οθωμανικού στόλου.

περισσότερα


Καζά ασκέρ, αρχιδικαστής του οθωμανικού κράτους.

περισσότεραΙμάμης στην υπηρεσία του Σουλτάνου.

περισσότερα


Ο επικεφαλής του τάγματος των Γενιτσάρων.

περισσότερα


Ανώτερος αξιωματούχος του τάγματος των Γενιτσάρων.

περισσότερα


Ο επικεφαλής των νερουλάδων του τάγματος των Γενιτσάρων.

περισσότερα


Διοικητής των φρουρών του παλατιού (Μπαλτατζής).

περισσότερα


Επικεφαλής των τυμπανιστών του οθωμανικού στρατού.

περισσότερα


Αξιωματικός του πεζικού.

περισσότερα


Αξιωματικός του πεζικού.

περισσότερα


Αρχιλοχίας.

περισσότερα