Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Μυκηναϊκή αρχιτεκτονική (92 Θέματα)

Μυκηναϊκό μνημείο κοντά στις Μυκήνες.

περισσότερα


Το Βαθύ στην Ιθάκη. Κάτοψη μυκηναϊκού κτίσματος, το λεγόμενο "Παλάτι του Οδυσσέα", στον λόφο του Αετού, ακρόπολη της Ιθάκης.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Άποψη στο εσωτερικό του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Άποψη της Τίρυνθας και της πεδιάδας του Άργους.

περισσότερα


Τα τείχη της Τίρυνθας.

περισσότερα


Θολωτή πύλη στη μυκηναϊκή Ακρόπολη της Τίρυνθας.

περισσότερα


Άποψη της ακρόπολης των Μυκηνών.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Πύλη των Λεόντων: Οπίσθια όψη του αναγλύφου των Λεόντων στο ανακουφιστικό τρίγωνο πάνω από το υπέρθυρο της εισόδου στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


H βόρεια (δευτερεύουσα) πύλη της Ακρόπολης των Μυκηνών.

περισσότερα


Η είσοδος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Άποψη του εσωτερικού του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Είσοδος λακκοειδούς τάφου στις Μυκήνες.

περισσότερα


Ταφικό μνημείο στον Ορχομενό, γνωστό ως «Τάφος του Μινύα».

περισσότερα


Η πύλη της ακρόπολης του Ορχομενού.

περισσότερα


Η ακρόπολη του Ορχομενού.

περισσότερα


Η ακρόπολη του Πανοπέα (ακρόπολη της Χαιρώνειας) και η πεδιάδα της Χαιρώνειας.

περισσότερα


Αρχαία τοιχοδομή στην ακρόπολη του Πανοπέα (ακρόπολη της Χαιρώνειας).

περισσότερα


Πύλη στην ακρόπολη της Γόρτυνας στην Αρκαδία.

περισσότερα


Ερείπια μυκηναϊκού πύργου στον Θορικό.

περισσότερα


Θολωτή πύλη στην μυκηναϊκή ακρόπολη του Θορικού.

περισσότερα


Τα ερείπια της οχύρωσης της Νέας Πλευρώνας, γνωστά και ως κάστρο της κυρά-Ρήνης.

περισσότερα


Τα ερείπια της οχύρωσης της Νέας Πλευρώνας, γνωστά και ως κάστρο της κυρά-Ρήνης.

περισσότερα


Τα ερείπια της οχύρωσης της Νέας Πλευρώνας, γνωστά και ως κάστρο της κυρά-Ρήνης.

περισσότερα


Πύλη, πιθανότατα τμήμα στοάς, στον οχυρωματικό περίβολο της Νέας Πλευρώνας (κάστρο της κυρά-Ρήνης).

περισσότερα


Θολωτές πύλες, πιθανότατα τμήματα στοάς, στον οχυρωματικό περίβολο της Νέας Πλευρώνας (κάστρο της κυρά-Ρήνης).

περισσότερα


Πανοραμική άποψη των θολωτών πυλων (πιθανότατα τμήτατα στοάς) στον οχυρωματικό περίβολο της Νέας Πλευρώνας (κάστρο της κυρά-Ρήνης).

περισσότερα


Αρχαίο θέατρο στη Νέα Πλευρώνα (κάστρο της κυρά-Ρήνης).

περισσότερα


Ερείπια του τείχους της αρχαίας πόλης Μυωνίας ή Μυανίας, (σήμερα Αγία Ευθυμία Φωκίδας).

περισσότερα