Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Μυκηναϊκή αρχιτεκτονική (92 Θέματα)

Η Πύλη των Λεόντων στην ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στην ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Τμήμα των μυκηναϊκών τειχών της Τίρυνθας.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση της Πύλης των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Άποψη των ανασκαφών του Σλήμαν στις Μυκήνες. Στο πρώτο επίπεδο ο Ταφικός Περίβολος Α΄.

περισσότερα


Φανταστική αναπαράσταση της Ακρόπολης των Μυκηνών.

περισσότερα


Θήβα. Στα αριστερά η μυκηναϊκή ακρόπολη Καδμεία.

περισσότερα


Ο Θολωτός τάφος των Μυκηνών, γνωστός και ως Θησαυρός του Ατρέα. Τομή του τάφου.

περισσότερα


Κάτοψη του λεγόμενου "Παλατιού του Οδυσσέα", μυκηναϊκού κτίσματος στον λόφο του Αετού, την ακρόπολη της Ιθάκης.

περισσότερα


Κάτοψη των ανασκαφών του Ερρίκου Σλήμαν στην Ακρόπολη των Μυκηνών. Κάτοψη της Ακρόπολης των Μυκηνών.

περισσότερα


Πανοραμική άποψη της Ακρόπολης των Μυκηνών.

περισσότερα


Άποψη των ανασκαφών του Σλήμαν στην Ακρόπολη των Μυκηνών: Ταφικά μνημεία.

περισσότερα


Άποψη των Μυκηνών, με την Ακρόπολη στο βάθος.

περισσότερα


Ο βρετανός σκιτσογράφος της εφημερίδας Illustrated London News σχεδιάζει την Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Οι ανασκαφές του Ερρίκου Σλήμαν στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Η είσοδος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών από την εσωτερική πλευρά.

περισσότερα


Το εσωτερικό του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Τμήμα των τειχών της αρχαίας Τίρυνθας, με είσοδο στοάς.

περισσότερα


Η είσοδος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Ταφικό μνημείο στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Θολωτός τάφος στις Μυκήνες.

περισσότερα


Λακκοειδής τάφος στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


H βόρεια (δευτερεύουσα) πύλη της Ακρόπολης των Μυκηνών.

περισσότερα


Στοά στα τείχη της Ακρόπολης της Τίρυνθας.

περισσότερα


Η είσοδος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες: Εικ. 1. Άποψη. Εικ. 2. Κάτοψη. Εικ. 3. Τομή καθ' ύψος.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες: Εικ. 1. και 3. Όψη και οπίσθια όψη του αναγλύφου των Λεόντων στο ανακουφιστικό τρίγωνο πάνω από το υπέρθυρο της εισόδου στην Ακρόπολη των Μυκηνών. Εικ. 2. Κάτοψη. Εικ. 4. Τομή καθ'ύψος (οπίσθια όψη). Εικ. 5 και 6. Τμήμα των τειχών της Ακρόπολης.

περισσότερα


Κάτοψη και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα