Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Τροία (94 Θέματα)

Ο λεγόμενος τύμβος του Ίλλου στην Τρωάδα.

περισσότερα


Ανάγλυφο με σκηνές του Τρωϊκού Πολέμου που βρίσκεται στο Μουσείο της Βερόνας.

περισσότερα


Χάρτης της πεδιάδας της Τροίας.

περισσότερα


Αγροτικές δραστηριότητες στην πεδιάδα της Τροίας.

περισσότερα


Χάρτης του Ιλίου των ιστορικών χρόνων.

περισσότερα


Άποψη της θέσης του Ιλίου των ιστορικών χρόνων.

περισσότερα


Ερείπια ναού κοντά στο Ίλιον των ιστορικών χρόνων.

περισσότερα


Αρχαιότητες που βρέθηκαν στην περιοχή της Τρωάδας.

περισσότερα


Άποψη της Τροίας. Ο Τρώας, ο Αγχίσης και ο Λαομέδων.

περισσότερα


Άποψη της Τροίας.

περισσότερα


Νομίσματα από το Ίλιον και την Αλεξάνδρεια Τρωάδα (σημερινό Εσκί Σταμπούλ).

περισσότερα


Νομίσματα από το Ίλιον και την Αλεξάνδρεια Τρωάδα (σημερινό Εσκί Σταμπούλ).

περισσότερα


Νομίσματα από το Ίλιον και την Αλεξάνδρεια Τρωάδα (σημερινό Εσκί Σταμπούλ).

περισσότερα


Νομίσματα από το Ίλιον και την Αλεξάνδρεια Τρωάδα (σημερινό Εσκί Σταμπούλ).

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής της Τροίας.

περισσότερα


Σελίδα τίτλου. Φανταστική απεικόνιση της Τροίας συνοδευόμενη από απόσπασμα της Ιλιάδας.

περισσότερα


Εικ. 1. Τοπίο γύρω από το χωριό Γενί Σεχίρ κοντά στην αρχαία Σίγειο. Εικ. 2. Τοπίο στην Τροία. Στη θέση Α σημειώνεται η θέση της πόλης, ενώ στη θέση Β το χωριό Γενί Κιόι, όπου λέγεται ότι βρίσκεται και ο τύμβος του Πηνελέου, Αχαϊού στρατιώτη στον Τρωϊκό Πόλεμο.

περισσότερα


Τοπίο στην Τρωάδα, μεταξύ του χωριού Κουμ καλέ και της Αχιλλείου (σήμερα Μπεσικά Μπουρνού), αρχαίας πόλης όπου κατά την παράδοση βρίσκονταν ο Τύμβος του Αχιλλέα (σήμερα λόφος Μπεσίκ Τεπέ). Στο βάθος διακρύνεται το Όρος Ίδα.

περισσότερα


Εικ. 1. Το νότιο άκρο του Ελλησπόντου, μεταξύ σημερινού Κουμ Καλέ και Σεντούλ Μπαχίρ, στην ασιατική και ευρωπαϊκή ακτή αντιστοίχως. Εικ. 2. Λόφος κοντά στο Σεντούλ Μπαχίρ. Ο συγγραφέας ταυτίζει τον λόφο αυτό με τον τύμβο του Πρωτεσιλάου.

περισσότερα


Η σύζευξη του ποταμού Σκαμάνδρου με τον Σιμόη και η εκβολή τους στον Ελλήσποντο. Το βάθος διακρίνονται οι λόφοι του χωριού Τσιπλάκ στη θέση του οποίου υπήρχε τμήμα της Τροίας VII.

περισσότερα


Εικ. 1. Τοπίο γύρω από το Ουβετζίκ στην ευρύτερη περιοχή της Τροίας. Εικ. 2. Τοπίο στην Τρωάδα. Στα αριστερά το κάστρο του Κουμ Kαλέ . Στα δεξιά η θέση του λεγόμενου τύμβου του Αίαντα στην αρχαία πόλη Ροίτειον και σήμερα Ιντεπέ.

περισσότερα


Οθωμανικό νεκροταφείο στο σημείο σύζευξης του Σκαμάνδου με τον Σιμόεντα.

περισσότερα


Η σύζευξη του Σκαμάνδρου με τον Σιμόει ποταμό στα βόρεια της Τροίας.

περισσότερα


Ο ποταμός Σκάμανδρος και η εκβολή του στον Ελλήσποντο.

περισσότερα


Άποψη της κοιλάδας της Τροίας από τον λεγόμενο τύμβο του Αντίλοχου στις ανατολικές ακτές του Ελλησπόντου και κοντά στην αρχαία Ροίτειον (σήμερα Ιντεπέ).

περισσότερα


Οι λεγόμενοι τύμβοι του Έκτορα και του στην κοιλάδα του Σκαμάνδρου.

περισσότερα


Άποψη του λεγόμενου τύμβου του Αντίλοχου στις ανατολικές ακτές του Ελλησπόντου και κοντά στην αρχαία Ροίτειον (σήμερα Ιντεπέ).

περισσότερα


Άποψη του λεγόμενου τύμβου του Αχιλλέα (σήμερα λόφος Μπεσίκ Tεπέ) στο Μπεσικά Μπουρνού, η αρχαία Αχίλλειος.

περισσότερα


Άποψη τμήματος του Ελλησπόντου από τον λεγόμενο τύμβο του Αχιλλέα (σήμερα λόφος Μπεσίκ Tεπέ). Στο βάθος διακρίνεται το Κάστρο του Κουμ Kαλέ.

περισσότερα


Τοπίο μεταξύ του χωριού Καλαφάτ και του Μπουνάρ Mπασί, τοποθεσία που το 19ο αιώνα ταυτίζονταν λαθεμένα με την Τροία.

περισσότερα