Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Τροία (94 Θέματα)

Θερμή πηγή του Σκαμάνδρου κοντά στο χωριό Μπουνάρ Mπασί. Στο βάθος διακρύνεται το χωριό και πάνω στο λόφο η οικία του Οθωμανού Αγά που φιλοξένησε τον συγγραφέα.

περισσότερα


Πηγή του Σκαμάνδρου ποταμού.

περισσότερα


Άποψη του Μπουνάρ Mπασί, χωριό το οποίο ταυτίζονταν λαθεμένα με την Τροία.

περισσότερα


Άποψη του Μπουνάρ Mπασί, χωριό το οποίο ταυτίζονταν λαθεμένα με την Τροία.

περισσότερα


Άποψη του Μπουνάρ Mπασί, χωριό που ταυτίζονταν λαθεμένα με την Τροία. Στο πρώτο επίπεδο διακρίνεται ο περίβολος της οικίας του Αγά του χωριού, ο οποίος φιλοξένησε τον συγγραφέα.

περισσότερα


Τοπίο στο Μπουνάρ Mπασί. Στο βάθος διακρίνεται ο Ελλήσποντος.

περισσότερα


Νότια άποψη του Μπουνάρ Mπασί, χωριό το οποίο ταυτίζονταν λαθεμένα με την Τροία.

περισσότερα


Μπουνάρ Mπασί, χωριό το οποίο ταυτίζονταν λαθεμένα με την Τροία.

περισσότερα


Τοπίο γύρω από το Μπουνάρ Mπασί, χωριό το οποίο ταυτίζονταν λαθεμένα με την Τροία.

περισσότερα


Τύμβοι στου λόφους γύπο από το Μπουνάρ Mπασί, χωριό το οποίο ταυτίζονταν λαθεμένα με την Τροία.

περισσότερα


Πανοραμική άποψη του Μπουνάρ Mπασί, χωριό το οποίο ταυτίζονταν λαθεμένα με την Τροία. Στο βάθος ο Ελλήσποντος.

περισσότερα


Θεμέλια, πιθανότατα αρχαία, σε κορυφή ενός λόφου του Μπουνάρ Mπασί, χωριό το οποίο ταυτίζονταν λαθεμένα με την Τροία. Στο βάθος ο Ελλήσποντος.

περισσότερα


Δυτική άποψη του Μπουνάρ Mπασί, χωριό το οποίο ταυτίζονταν λαθεμένα με την Τροία. Στο βάθος διακρίνεται η Τένεδος.

περισσότερα


Τοπίο γύρω από το Μπουνάρ Mπασί, χωριό το οποίο ταυτίζονταν λαθεμένα με την Τροία. Στο βάθος διακρίνεται ο Ελλήσποντος.

περισσότερα


Λόφοι γύρω από το Μπουνάρ Mπασί, χωριό το οποίο ταυτίζονταν λαθεμένα με την Τροία. Κατα τον συγγραφέα στους λόφους αυτούς βρίσκονταν τα θεμέλια των τειχών της Τροίας.

περισσότερα


Άποψη των λόφων του Μπουνάρ Mπασί, χωριό το οποίο ταυτίζονταν λαθεμένα με την Τροία.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής του Μπουνάρ Μπασί, χωριό το οποίο ταυτίζονταν λαθεμένα με την Τροία.

περισσότερα


Χάρτης της κοιλάδας της Τροίας.

περισσότερα


Χάρτης της πεδιάδας της Τροίας με την κοίτη του ποταμού Σκαμάνδρου, που επισημαίνεται στον χάρτη ως Σιμόεντας (Simoïs).

περισσότερα


Τα ερείπια του Ναού του Απόλλωνα στη Θύμβρα (σήμερα Χισαρλίκ), αρχαία πόλη κοντά στην Τροία.

περισσότερα


Τα ερείπια του Ναού του Απόλλωνα στην αρχαία Θύμβρα (σήμερα Χισαρλίκ), κοντά στην Τροία. Στο βάθος διακρίνεται το χωριό Τσιπλάκ.

περισσότερα


Άποψη της κοιλάδας της Τροίας από την Πέργαμο.

περισσότερα


Άποψη του λεγόμενου τύμβου του Πατρόκλου στο Γενί Σεχίρ, κοντά στο Σίγειο.

περισσότερα


Ο λεγόμενος τύμβος του Αίαντα στην αρχαία πόλη Ροίτειον, σημερινό Ιντεπέ.

περισσότερα


Χάρτης της Τρωάδας.

περισσότερα


Η πεδιάδα της Τροίας στα τέλη του 19ου αιώνα.

περισσότερα


Διάδημα από τον Θησαυρό του Πριάμου, τον οποίο ανακάλυψε ο Σλήμαν στην Τροία.

περισσότερα


Κοσμήματα από την Τροία.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Ερρίκου Σλήμαν, 1877. Αρχαίο σταυροειδές σύμβολο (σβάστικα) που ο Σλήμαν ανακάλυψε στην Τροία. Η σβάστικα ήταν σύμβολο διαδεδομένο στον Ινδοευρωπαϊκό χώρο κατά την αρχαιότητα.

περισσότερα


Η Σοφία Εγκαστρωμένου Σλήμαν, σύζυγος του Ερρίκου Σλήμαν, με διάδημα από τον Θησαυρό του Πριάμου.

περισσότερα