Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Η κόγχη από την οποία ο σουλτάνος μπορούσε να παρακολουθεί κρυφά τις συνεδριάσεις στο Διβάνι. Εδώ ο Σουλτάνος εξέρχεται από την εσοχή αυτή και παρεμβαίνει σε περιστατικό κατά το οποίο ένας σπαχής έχει σκοτώσει τον Μεγάλο Βεζίρη και τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου ετοιμάζονται να εξοντώσουν τον δολοφόνο.

Πρωτότυπος τίτλος

La Fenestre Dangereuse.

Χρονολογία έκδοσης

1746

Έκδοση

GUER, [Jean Antoine]. Moeurs et Usages des Turcs, leur Religion, leur Gouvernement Civil, Militaire, et Politique. Avec un abregé de l’Histoire Ottommane, par M. Guer, Avocat, τ. Ι-ΙΙ, Παρίσι, chez Coustelier, 1746-1747.

Σελίδα

152

Περιοχή/Τοποθεσία

Κωνσταντινούπολη
Θράκη
Τουρκία

Θέμα

Ανθρώπινοι τύποι
Πολιτική - Στρατός - Διπλωματία

Συλλογή

Ελληνική Βιβλιοθήκη - Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

Xάρτης