Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Παρεκκλήσιο στο όρος Σιών, στο σημείο όπου κατά την παράδοση ο Ιησούς εμφανίστηκε στους μαθητές του την ημέρα της Πεντηκοστής. Παρεκκλήσιο στο σημείο όπου εθεωρείτο ότι τελέστηκε ο Μυστικός Δείπνος.

Πρωτότυπος τίτλος

Pentecoste. Coena Domini.

Χρονολογία έκδοσης

1600

Έκδοση

BIANCO, Noe. Viaggio da Venetia al Santo Sepolcro, et al monte Sina. Col dissegno delle Città, Castelli, Ville, Chiese, Monasterij, Isole, Porti, & Fiumi, che fin là si ritrovano; ed vna breue regola di quanto si deve osservar nel detto viaggio, e ciò che si paga da luoco à luoco, sì di dacj, come d'altre cose, Λούκα, Salvatore e Giandomenico Marescandoli, 1600.

Περιοχή/Τοποθεσία

Ιερουσαλήμ
Παλαιστίνη
Ισραήλ

Θέμα

Θρησκευτική ζωή

Συλλογή

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Xάρτης