Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Εξωτερική άποψη του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου (Πανάγιος Τάφος και Άγιος Λίθος ή Παρεκκλήσιο του Αγγέλου). Τομή του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου (Πανάγιος Τάφος και Άγιος Λίθος ή Παρεκκλήσιο του Αγγέλου).

Πρωτότυπος τίτλος

Veue du Saint Sepulchre et de la Chapelle de l'Ange, par dehors. Veue du Saint Sepulchre et de la Chapelle de l'Ange, par dedans.

Χρονολογία έκδοσης

1712

Έκδοση

LUCAS, Paul. Voyage du Sieur Paul Lucas, fait par ordre du roy dans la Grece, l'Asie Mineure, la Macedoine et l'Afrique, τ. ΙI, Παρίσι, Nicolas Simart, MDCCXII [=1712].

Περιοχή/Τοποθεσία

Ιερουσαλήμ
Παλαιστίνη
Ισραήλ

Θέμα

Αρχιτεκτονική - Οικιστικό περιβάλλον
Θρησκευτική ζωή

Συλλογή

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα