Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Φιγαλεία (79 Θέματα)

Ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στη Φιγαλεία.

περισσότερα


Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγαλείας από τα βορειοδυτικά (Πελοπόννησος).

περισσότερα


Ο ναός του Απόλλωνα στις Βάσσες (Φιγάλεια) στην Πελοπόννησο.

περισσότερα


Άποψη της κοιλάδας της Νέδας.

περισσότερα


Άποψη της κοιλάδας της Νέδας.

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες (Φιγαλεία).

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες (Φιγαλεία).

περισσότερα


Ανάγλυφα από τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες (Φιγαλεία).

περισσότερα


Ο Ναός του Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Αγάλματα Αμαζόνων στο Μουσείο του Βατικανού και από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στη Φιγάλεια, σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο.

περισσότερα


Τοπίο στη Φιγαλεία.

περισσότερα


Φανταστική αναπαράσταση του ναού του Απόλλωνα στις Βάσσες, με βάση σχέδιο του F.Taylor.

περισσότερα


Τα ερείπια του Ναού του Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνα (Βάσσες).

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες από τα βορειοανατολικά, με τον Μεσσηνιακό κόλπο και το όρος Ιθώμη στο βάθος.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Η πρόσοψη του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες από τα νότια (φανταστική αναπαράσταση).

περισσότερα


Από τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Κάτοψη κίονα, κιονόκρανο, θριγκός, τομή και άνοψη του θριγκού.

περισσότερα


Ο θριγκός του περιστυλίου του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες. Εικ. 1: Τομή της μετόπης και του γείσου. Εικ. 2, 3 4: Τομές και όψεις των κεραμίδων και των καλυπτήρων. Εικ. 5: Τομή του γείσου της κρηπίδας. Εικ. 6: Ο διάκοσμος της σίμης.

περισσότερα


Δωρικοί κίονες από τον ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες. Εικ. 1: Δωρικό κιονόκρανο από το περιστύλιο. Εικ. 3: Οι δακτύλιοι του κίονα. Εικ. 4: Τομή δωρικού κιονοκράνου. Εικ. 5: Κιονόκρανο του προνάου και του οπισθοδόμου. Εικ. 6: Εικ. 7: Κιονόκρανο της παραστάδαςμε το επιστύλιο του προνάου.

περισσότερα


Κατά μήκος τομή του οπισθόναου και του οπισθοδόμου από τον Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Λεπτομέρειες από την ιωνική κιονοστοιχία του Nαού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Λεπτομέρειες από τον κορινθιακό κίονα του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες. Εικ. 1: Κρηπίδα κίονα. Εικ. 2:

περισσότερα


Τα φατνώματα του ναού του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Εικ. 1. Κάτοψη του Ναού του Διός στην αρχαία Ολυμπία. Εικ. 2. Κάτοψη του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στη Φιγαλεία.

περισσότερα


Τοπογραφικός χάρτης της αρχαίας Φιγαλείας στην Αρκαδία.

περισσότερα


Τα ερείπια του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Άποψη του χώρου και του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγαλείας.

περισσότερα