Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Φιγαλεία (79 Θέματα)

Άποψη του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγαλείας.

περισσότερα


Άποψη του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγαλείας.

περισσότερα


Τοπίο στη Φιγαλεία.

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Τοπίο στη Νάξο. Άποψη του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Σελίδα τίτλου. Ανασκαφές στα ερείπια του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες από την ομάδα των αρχαιόφιλων Δυτικοευρωπαίων οι οποίοι λαφυραγώγησαν όλο τον γλυπτό διάκοσμο του ναού.

περισσότερα


Λίθος με επιγραφή από τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Τοπίο στη Φιγαλεία. Στο βάθος ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Άποψη του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Το εσωτερικό του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Κάτοψη του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σχεδιαστική αποκατάσταση της πρόσοψης και του εξωτερικού περιστυλίου κατά μήκος των μακρών πλευρών του ναού. Σχεδιαστική αποκατάσταση του εσωτερικού περιστυλίου της εισόδου του ναού. Σχεδιαστική αποκατάσταση του εσωτερικού περίστυλίου κατά μήκος των μακρών πλευρών του ναού, στην οποία απεικονίζεται και η ζωφόρος, γύρω από τον σηκό. Σχεδιαστική αποκατάσταση τμήματος του σηκού, στην οποία απεικονίζεται το άγαλμα του Απόλλωνα και λίθοι της ζωφόρου.

περισσότερα


Σχέδια της ζωφόρου του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Η μάχη ανάμεσα στους Έλληνες με αρχηγό τον Ηρακλη και τις Αμαζόνες (επάνω). Η μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων (κάτω).

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία. Διακρίνεται ο Ηρακλής.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από την Αμαζονομαχία.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα