Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Φιγαλεία (79 Θέματα)

Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Θραύσματα αναγλύφων από τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Θραύσματα αγάλματος, πιθανότατα του Απόλλωνα, από τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Τοπογραφικός χάρτης της Φιγάλειας. Στο σημείο "L" ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα.

περισσότερα


Εικ. 1. Τοπίο στη Φιγάλεια. Εικ. 2 και 3. Αποτύπωση και κάτοψη τμημάτων των τειχών της αρχαίας Φιγαλείας με τους προμαχώνες.

περισσότερα


Εικ. 1 - 4. Σχεδιαστικές αποκαταστάσεις και αρχιτεκτονικές λεπτομέριες από κίονες εντειχισμένους σε βυζαντινή εκκλησία στη θέση Σταυρούλι Ηλέιας. Εικ. 5 - 9. Σχεδιαστικές αποκαταστάσεις και αρχιτεκτονικές λεπτομέριες μνημειακών τάφων με ναόσχημη πρόσοψη στη θέση Σταυρούλι Ηλέιας.

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες, 1829.

περισσότερα


Άποψη του εσωτερικού του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες, 1829.

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απολλώνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Ο Ναός του Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα