Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Θυρεοί του Φιλίππου της Βουργουνδίας, που χρηματοδότησε το φρούριο του Αγίου Νικολάου, του μεγάλου Μαγίστρου Piero Raimondo Zacosta (Pere Ramon Sacosta) και του μηχανικού του, από το φρούριο του Αγίου Νικολάου. Ανάγλυφο του Αγίου Νικολάου από το ίδιο φρούριο. Θυρεός του Μεγάλου Μαγίστρου Roger du Pin από την Οδό των Ιπποτών. Επιγραφή από τον κήπο της Ωβέρνης («Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν.» (Ψαλμοί Α, 1)). . Αρχαία αγάλματα που βρίσκονταν στην είσοδο του κήπου της Ωβέρνης.

Πρωτότυπος τίτλος

Détails.

Χρονολογία έκδοσης

1828

Έκδοση

ROTTIERS, Bernard Eugène Antoine. Description des Monumens de Rhodes, dediée à sa majesté le Roi des Pays-Bas, Βρυξέλλες, Mme V. A. Colinez, 1830. - Monumens de Rhodes [Λεύκωμα], Βρυξέλλες, Mme V. A. Colinez, 1828.

Σελίδα

XXXVI

Περιοχή/Τοποθεσία

Ελλάδα
Ρόδος
Νησιά του Αιγαίου Πελάγους

Θέμα

Αρχαιότητες – Τέχνη
Ιστορία

Συλλογή

Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη