Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Τίτλος

Άποψη της Ιερουσαλήμ, όπου σημειώνονται ορισμένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της πόλης, μεταξύ των οποίων το λεγόμενο σπίτι του Καϊάφα (Α), ο Θόλος του Βράχου (Β), το Όρος των Ελαιών (Ε), το σπίτι όπου κατά την παράδοση διέμεινε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης (Ν). Δεν υπάρχει όμως αναφορά στον Πανάγιο Τάφο.

Πρωτότυπος τίτλος

Jerusalem.

Χρονολογία έκδοσης

1686

Έκδοση

[PEETERS, Jacob. Korte Beschryvinghe, Ende Aen-Wysinghe der Plaetsen in desfn Boeck, met hunnen teghenwoordigen Standt, pertinentelijck uytghebeldt, in Oostenryck, Αμβέρσα, 1686.]

Περιοχή/Τοποθεσία

Ιερουσαλήμ
Ισραήλ
Παλαιστίνη

Θέμα

Άποψη
Αρχιτεκτονική - Οικιστικό περιβάλλον

Συλλογή

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Xάρτης